Přejít na hlavní obsah

Ekonomicko-správní fakulta otevřela novou knihovnu

Prostory fakultní knihovny a foyeru, které z kapacitních důvodů nevyhovovaly, se rozšířily.

Výsledkem rekonstrukce je také opravený vestibul se dvěma galeriemi. V den slavnostního otevření se zaplnil až okraj.

Nová moderní knihovna a rozšířený vestibul začaly oficiálně sloužit studentům, pedagogům a vědeckým pracovníkům ekonomicko-správní fakulty. Prostory stávající fakultní knihovny a foyeru, které již z kapacitních důvodů nevyhovovaly, byly upraveny za peníze z projektu Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU. Rozsáhlá rekonstrukce trvala půldruhého roku a stála 50 milionů korun.

„Od roku 1998, kdy byla budova postavena, narostl počet našich studentů z 1600 na více než čtyři tisíce, čemuž odpovídají také zvýšené nároky na prostory pro uložení knihovního fondu, individuální studium, nebo pro práci ve skupinách,“ řekl ředitel projektu a tajemník ESF MU Jan Slezák.

Nová moderní knihovna pojme o polovinu více svazků, než ta původní.
Původní kapacita knihovny se zvýšila z 60 tisíc na 90 tisíc svazků. Rozšíření prostor umožnilo vytvořit klidové zóny, fyzicky i zvukově oddělené od provozní části knihovny. Pro nerušenou týmovou práci budou studentům a doktorandům sloužit především skleněné boxy. Do oddělených místností se vejde osm až dvanáct lidí. Pro práci mohou studenti využít velkou LCD obrazovku i zařízení pro videokonferenci.

Na galeriích se v knihovně vedle boxů nachází také počítačová studovna, v dolním patře pak nechybí čítárna časopisů. Novinkou je také technologické zařízení, které umožní vracení půjčených knih i mimo výpůjční dobu, nebo systém elektronických zámků na šatních skříňkách, které návštěvníci ovládají pomocí ISIC karet nebo číselných kódů.

Výsledkem rekonstrukce je také opravený vestibul se dvěma galeriemi, se stoly pro notebook i sedačkami pro relaxační přestávky, a vylepšenou akustikou díky speciálním zvuk lámajícím podhledům a akustickým tapetám, které tlumí přirozený hluk v hale.

Přestavba se dotkla přes 2000 m2 ploch. Kvůli statice budovy musela být konstrukce vestavby vyztužena karbonovými lamelami, což stavební práce protáhlo do podzimního semestru.

Slavnostního přestřižení pásky se 18. února zúčastnili zástupci dodavatele stavby, ministerstva školství a vedení univerzity.

Hlavní novinky