Přejít na hlavní obsah

Studenti-rodiče ušetří za studium

Osvobození od poplatků se dotkne více studentů než doposud a zlepší se také možnosti přerušení studia.

Výraznou změnu pro studentky, které během studia porodí, a také pro všechny studenty, kteří se starají o malé dítě, znamená novela zákona o vysokých školách, která začala platit 1. dubna.

Nově zavádí pojem uznaná doba rodičovství, který ovlivní délku studia, plnění studijních povinností a především poplatky za studium. Uznaná doba rodičovství je čas, po který by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená, a to u studentek i studentů.

Především se jim odkládá povinnost platit poplatky za studium. „U těchto studentů se doba, po kterou existuje nárok na bezplatné studium, prodlužuje o dobu, kdy mají souběh uznané rodičovské dovolené a aktivního studia,“ vysvětlila zásadní změnu prorektorka pro vzdělávací činnost Ivana Černá.

Prorektorka předpokládá, že osvobození od poplatků se dotkne více studentů než doposud. „Může zde studovat více lidí, kteří jsou zároveň rodiči, než o kolika víme,“ podotkla. Doplnila, že podle novely zákona se poplatky vypočítávají již od 1. dubna. Rodiče mohou prokázat svůj nárok předložením rodného listu dítěte, případně těhotenským průkazem na studijním oddělení fakulty.

V případě, že studentka během studia porodí, ale školu nepřeruší, má také nárok na změny ve lhůtách plnění studijních povinností. „Podle zákona se doba pro splnění povinností obecně prodlužuje o dobu, po kterou by jinak studentka čerpala mateřskou dovolenou, a splnění studijních povinností se kontroluje až při nejbližším zápisu po uplynutí této doby,“ dodala prorektorka.

Studenti mají nově podle zákona nárok na přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím po celou uznanou dobu rodičovství a tato doba se jim nezapočítává do celkové doby studia.

Černá zdůraznila, že podmínky přerušení studia a návratu ke studiu vždy záleží na individuální situaci daného studenta. Masarykova univerzita umožňovala přerušení studia z důvodu mateřské či rodičovské dovolené ještě před změnou zákona. Poplatky však odpouštět nemohla.

Hlavní novinky