Přejít na hlavní obsah

Rektor ocenil vědce i studenty na Dies academicus

U příležitosti akademického svátku Dies academicus ocenila Masarykova univerzita své nejlepší.

Nejlepší vědecké kapacity a studenti doktorských a magisterských studijních programů Masarykovy univerzity dnes převzali ocenění z rukou rektora u příležitosti akademického svátku Dies academicus. Poprvé v historii této tradiční akce rektor předal také Ceny za výzkum. Ocenil také nejlepší sportovní výkon.

V tradičním projevu se rektor MU Mikuláš Bek zaměřil zejména na další směřování univerzity. Po dvaceti letech úspěšného rozvoje stojí podle rektora univerzita před rozhodnutím, zda se bude do budoucna profilovat jako učící vysoká škola, a nebo jako výzkumná univerzita.

S tím souvisí i větší důraz na kvalitu výuky a výzkumu a postupné snižování celkového počtu studentů. „Masarykovy univerzita by se měla stát elitní vysokou školou, na níž studovat bude privilegium, nikoliv nárok,“ zdůraznil Bek.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal historik Martin Wihoda, který se věnuje středověkým dějinám střední a západní Evropy, za své dílo nazvané Sicilské zlaté buly z roku 1212: Privilegia císaře Fridricha II. pro Přemyslovce v diskursu paměti.

Ocenění získali například mladý vědec z Ceitecu MU a absolvent Lékařské fakulty MU Marek Mráz, který se věnuje studiu chronické lymfatické leukémie, či student doktorského programu Přírodovědecké fakulty MU Michal Zimmermann, který provedl zlomový objev funkce genu Rif.

Cenu si odnesli ale i studenti humanitních oborů, například politolog Petr Preclík, který se svou studií Cultre Re-introduced: Contestation of Human Rights in Contemporary Russia uspěl v impaktovaném časopise Review of Central and East European Law.

„Je to pro mě zadostiučinění,“ okomentovala svoje ocenění politoložka Kateřina Vráblíková, jež aktuálně působí na univerzitě v německém Mannheimu. Cenu dostala za vynikající dizertační práci, v níž ukazuje, jak institucionální a kulturní kontext ovlivňuje angažovanost občanů v politice.

Hlavní Cenu za výzkum G. J. Mendela obdržel profesor Milan Brázdil, který v loňském roce publikoval v časopisu Cortex práci objasňující podstatu zážitku známého jako déjà vu.

Letošní Dies academicus nabídne bohatý doprovodný program. Na Fakultě informatiky MU chystají například na 15. května vystoupení místního studentského divadla s představením Pán much. O den později se uskuteční 13. ročník Filmového festivalu fakulty informatiky.

Více o oceněných se dočtete v květnovém a červnovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky