Přejít na hlavní obsah

Letní škola ukáže nevidomým, jak lépe zvládat studium

Univerzitní centrum Telč hostí v polovině července mezinárodní školu, která seznámí s novými technologie pro nevidomé.

Desítky nevidomých a slabozrakých studentů z více než 15 zemí přijedou do Univerzitního centra Telč, aby se seznámili s nejnovějšími informačními technologiemi a speciálním vybavením, které jim mohou usnadnit studium. Letní školu ICC (International Camp on Communication and Computers) pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s ICC Association se sídlem v rakouském Linci. Už 19. ročník se uskuteční od 15. do 24. července 2013.

Cílem organizátorů je zpřístupnit vysokoškolské studium zájemcům s těžkým zrakovým postižením a připravit je na mezinárodní studentskou mobilitu. „Nevidomí se na řadě workshopů pod vedením mezinárodních expertů naučí zacházet s nejmodernějšími technologiemi,“ uvedl Petr Peňáz, ředitel střediska Teiresiás.

Vedle technických znalostí a dovedností budou účastníci mezinárodní letní školy rozvíjet i své schopnosti a kompetence v oblasti verbální i nonverbální komunikace, sociálních vztahů, uměleckého vnímání a tvořivosti, interkulturních zkušeností apod. Získají informace o možnostech vysokoškolského studia v Česku i v zahraničí pro zrakově postižené. Dozví se jak postupovat při hledání zaměstnání a uspět na trhu práce.

Veřejnost může letní školu navštívit 17. července, kdy se od 10:00 přímo v Univerzitním centru Telč koná den otevřených dveří.

Hlavní novinky