Přejít na hlavní obsah

Studenti se dostanou k datům z finančních trhů celého světa

Stane se tak díky databázi Bloomberg, do níž získala přístup ekonomicko-správní fakulta.

Ilustrační foto.

Přístup do špičkového databázového a informačního systému Bloomberg, který umožňuje pracovat s daty ze světových finančních trhů, získala Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Využití systému na univerzitním pracovišti je v Česku unikátní, běžně tento nástroj využívají spíše velké bankovní instituce. Systém zužitkují zejména studenti při zpracování svých závěrečných prací.

„Příležitost nepřetržitě pracovat na celkem dvanácti portálech systému Bloomberg nám umožňuje výrazným způsobem inovovat výuku několika předmětů v rámci všech typů studia. Studentům můžeme přiblížit fungování finančních trhů na stejném zařízení, jaké používají přední světové burzy a finanční instituce,“ uvedl vedoucí Katedry financí Petr Valouch s tím, že přínosný je systém zejména pro studenty doktorského studia, kterým se tím rozšiřují možnosti výzkumu.   

Vylepšení výuky na Ekonomicko-správní fakultě MU včetně možnosti využívání špičkových databázových systémů umožnil projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaný Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Univerzita na něj získala necelých 85 milionů korun.

Hlavní novinky