Přejít na hlavní obsah

Američané si mohou na studium na MU půjčit od vlády

Univerzita prošla náročnou akreditací federální vlády Spojených států.

Američtí studenti si mohou na studium na MU půjčit.

Masarykova univerzita se jako druhá v České republice dostala do programu federálních studijních půjček Spojených států amerických. Znamená to, že američtí studenti mohou na studium na MU získat půjčku od americké federální vlády. Díky iniciativně lékařské fakulty se tak zvýšila možnost přilákat na anglické studijní programy zájemce ze zámoří.

Studentské půjčky tvoří v USA hlavní formu pomoci vysokoškolským studentům. Federální půjčky jsou nejvýhodnější, protože výše úroků a sazeb je limitována legislativou. „Pro americké studenty jsou velkou samozřejmostí, a když přicházejí do Evropy, zajímají se o to, zda ji dostanou. Začali jsme se s tím setkávat velice brzy po otevření anglických studijních programů na fakultě,“ zdůvodnila snahu získat takzvanou americkou akreditaci proděkanka pro výuku lékařské fakulty Eva Táborská.

Dostat se do programu však nebylo vůbec jednoduché. Po dlouhé přípravě si lékařská fakulta podala v roce 2011 první žádost o akreditaci, která ale byla zamítnuta s tím, že akreditovat lze jen celou univerzitu. V loňském roce tedy zaměstnanci lékařské fakulty podali novou žádost již za celou Masarykovu univerzitu.

Podmínkou byla akreditace školy prostřednictvím US Department of Education. Znamenalo to vyplnit obsáhlý dotazník s více než stovkou otázek a desítkami detailních podotázek. „Poslali jsme do Spojených států snad pět kilogramů různých dokumentů a museli jsme být připravení i na další dotazy. Američané si aktivně prověřovali vše, od studijních programů, po smlouvy na kolejích nebo vracení nevyčerpaných peněz za obědy ze studentských karet,“ uvedl právník fakulty Michal Koščík.

Pro lékařskou fakultu byl proces ještě složitější. Musela se zařadit do systému jiného úřadu, kde se sleduje i úspěšnost absolventů při zkouškách United States Medical Licensing Examination podobných českým atestacím. „Zkouškou procházejí všichni absolventi lékařských fakult ve Spojených státech a absolventi lékařských fakult mimo USA ji potřebují pro přijetí do absolventských postgraduálních programů klinické medicíny,“ uvedla Táborská. Doplnila, že akreditace se uděluje pouze na dva roky, po něž bude univerzita sledovaná, a poté se bude muset znovu akreditovat.

Zařazení do tohoto programu je však prestižní záležitost. „Akreditace potvrzuje, že Masarykova univerzita je instituce dostatečně kvalitní a stabilní na to, aby byly Spojené státy ochotné podpořit studium svých občanů na naší škole,“ zdůraznil rektor Mikuláš Bek.

Zisk akreditace také může pomoci navýšit počty amerických studentů na MU. Ti totiž mohou žádat nejen o půjčku na studijní poplatky, ale také na život v Česku. Nabídka kvalitního studia a nižších poplatků jich může přilákat víc. Letos jich na Masarykově univerzitě studuje osmnáct.

Například lékařská fakulta již nabízí dva anglické studijní programy, všeobecné a zubní lékařství. „Letos jsme předložili k akreditaci také anglický studijní program fyzioterapie,“ doplnila proděkanka Táborská. „Anglické studijní programy nepochybně přispívají ke zvýšení kvality výuky na lékařské fakultě,“ dodal děkan fakulty Jiří Mayer.

Studijní programy v angličtině nabízejí i jiné fakulty. Bakalářské programy existují další dva a navazujících magisterských je celkem třináct.

Hlavní novinky