Přejít na hlavní obsah

Na festivalu duchovní hudby se představí Iva Bittová

Známá hudebnice studuje na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Iva Bittová.

Spontánní rozhodnutí. To stálo za přihláškou proslulé hudebnice Ivy Bittové na Masarykovu univerzitu. Na blížícím se brněnském Velikonočním festivalu duchovní hudby uvede v pondělí 14. dubna vlastní projekt Tenebrae se zpěvy z Jistebnického kancionálu. Přiblížilo ji k tomu právě studium na filozofické fakultě.

„Zajímá mě návrat do dávných staletí, protože nám pomáhá dostat se hlouběji do prazákladů lidského bytí,“ vysvětluje Bittová, co ji přitahuje na projektu. Na Masarykově univerzitě začala studovat, aby si doplnila vzdělání. Inspirovali ji k tomu oba studující synové. Ona sama už na brněnské konzervatoři zamířila místo teorie do umělecké praxe v divadle Husa na provázku a účinkovala jak v televizi, tak v rozhlase a filmu. „Vysokoškolské studium bylo v roce 1978, kdy jsem maturovala, ovlivněno protekcí a komunistickým režimem. To byl dostatečný důvod, abych se věnovala raději hraní,“ vzpomíná Bittová. Vyšší vzdělání ji ale po čase začalo chybět.

Obor, který na uměleckých vysokých školách chybí
Její studijní obor Teorie a provozovací praxe staré hudby zajišťuje Akademie staré hudby, založená v roce 1991 při Ústavu hudební vědy. „Je to poměrně unikátní obor spojující důraz na teoretickou výuku, kterou zajišťujeme nejčastěji vlastními silami v rámci ústavu, a výuku praktickou, o níž se starají externí lektoři, specializovaní hudební profesionálové s dlouholetou praxí. Studují u nás lidé, kteří se praktické hudbě a většinou i přímo renesanci či baroku dlouhodobě věnují," představuje obor odborný asistent ústavu hudební vědy Vladimír Maňas. „Zjišťuji, že na uměleckých vysokých školách tak skvělý studijní obor snad neexistuje,“ dodává studentka.

Zpěvy z Jistebnického kancionálu doplní zhudebněná pašijová poezie
Právě Maňas, který je expert na starou hudbu a dramaturg Velikonočního festivalu duchovní hudby, na popud ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové svou studentku Ivu Bittovou oslovil, aby se na letošním programu podílela. Jeho nápad chopit se látky z Jistebnického kancionálu se setkal s nadšením. „Už v prvním semestru na přednáškách se mi dostala do ruky úžasná originální notace Jistebnického kancionálu. Musím se přiznat, že to pro mě bylo něco absolutně nového a k dílu jsem přistupovala s velkým respektem a úctou," přiznává zpěvačka.

„Pro konečnou podobu koncertního projektu Tenebrae si Iva Bittová vybrala ještě k vlastnímu zhudebnění barokní pašijovou poezii jezuity Matěje Tannera a přizvala ke spolupráci dva výjimečné hudebníky, houslistu Miloše Valenta a varhaníka Ludwiga Lussera," upřesňuje Maňas a dodává, že pěveckou stránku s ní konzultoval Vladimír Richter; se zvláštnostmi středověkého textu zase vydatně pomohl lingvista Pavel Kosek, takže vystoupení bude výsledkem široké univerzitní spolupráce.

Hudební zrození na Velikonočním festivalu duchovní hudby
Velikonoční festival duchovní hudby začíná na Květnou neděli a končí o druhé neděli velikonoční. „V programu se odrážejí události jednotlivých dnů i obecně kajícný charakter Svatého týdne včetně radostné doby týdne velikonočního. Navíc od předminulého roku se pokoušíme každému ročníku vtisknout určité téma," přibližuje program festivalu jeho dramaturg. Letos je tím tématem východ/počátek/zrození.

Hlavní novinky