Přejít na hlavní obsah

VIDEO: Co ukrývala schránka v základním kameni univerzity

Základní kámen objevený na právnické fakultě obsahoval schránku s dobovými listinami a novinami.

Pamětní pergamenová listina byla uložená 86 let ve schránce v základním kameni.

Základní kámen kdysi plánovaného kampusu Masarykovy univerzity pod Kraví horou, který našli dělníci při rekonstrukci budovy právnické fakulty na Veveří, v sobě ukrýval schránku s listinami z roku 1928. Ředitel Archivu MU Jiří Pulec ji dnes před novináři otevřel. Co přesně je jejím obsahem, ukáže až další zkoumání.

Už teď je jasné, že ve schránce byla pamětní listina do zakládacího kamene podepsaná významnými osobnostmi včetně Tomáše Garrigua Masaryka, který ukládání kamene 9. června 1928 přihlížel, dále pak listina o základním kameni a také dobové noviny popisující události ze dne, kdy byl kámen položen.

Podívejte se na videa z vyjmutí schránky a z jejího otevření


Budova právnické fakulty měla být podle prvorepublikových plánů první stavbou z plánovaného univerzitního městečka. Škola totiž už v době svého vzniku v roce 1919 narážela na prostorové potíže – v Brně tehdy nebyl dostatek vhodných prostor pro výuku.

Kopie pamětní listiny uložená v Archivu MU.

Na právnickou fakultu měla navázat výstavba přírodovědecké, filozofické a lékařské fakulty či rektorátu. Kvůli nedostatku financí, způsobeném meziválečnou hospodářskou krizí, ale z původní myšlenky sešlo. Podle plánů architekta Aloise Dryáka tak byla dokončena pouze první z plánovaných staveb. Na přednášky sem budoucí právníci začali docházet v roce 1932.

V pamětní listině z 9. června 1928, jejíž kopie je uložená v Archivu MU, mimo jiné stojí:
Posvěcena mnoholetým úsilím o své zrození, Masarykova universita soutěží ušlechtile na poli kulturním a roste v dílech svých učitelů i svých žáků hned od zahájení své činnosti na podzim roku 1919. Přípravné práce k jejímu konečnému umístění vrcholí dnešního dne položením základního kamene k stavbě první budovy university, budovy fakulty právnické.

Model Akademického náměstí podle návrhu architekta Aloise Dryáka z roku 1925. Kvůli hospodářské krizi se uskutečnila  jen stavba právnické fakulty.

Kámen našli dělníci při rozsáhlé rekonstrukci sklepa, kde se buduje zcela nová knihovna. Vytažené listiny budou podle Pulce restaurovány v Moravském zemském archivu a poté uloženy v archivu univerzity. Základní kámen pak bude podle tajemnice právnické fakulty Blanky Přikrylové vystavený ve vznikající knihovně.

>> přečtěte si znění textu na pamětní listině z fotografie s vysokým rozlišením

Hlavní novinky