Přejít na hlavní obsah

Do nového vědecko-technického parku přichází první firmy

Bezprostřední blízkost firem, výzkumných laboratoří a studentů fakulty informatiky má pozvednout vzájemnou spolupráci.

Propojení vysokoškolských výzkumných pracovišť a soukromých firem nabízí nově vybudovaný vědecko-technický park v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Sedmipatrová budova v brněnské Botanické ulici poskytuje od 1. září zázemí začínajícím podnikům i již zavedeným společnostem.

Výhodou je, že mohou využívat pokročilé výzkumné technologie i nápaditost zdejších studentů. Nový park je součástí rozsáhlejšího projektu Centra vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (Cerit), které bude slavnostně otevřeno 19. září.

Park poskytuje firmám pronájem prostor za zvýhodněných podmínek. Kromě toho budou mít společnosti k dispozici také technologie, které se používají například v oblasti kybernetické bezpečnosti. Právě na ni se fakulta dlouhodobě specializuje. „Pro potřebnou interakci s výzkumnými a vývojovými týmy fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky máme k dispozici rozdílné prostory od malých kanceláří pro začínající firmy po velké v rozsahu kolem 400 m2,“ sdělil děkan fakulty Michal Kozubek. K 1. září mělo v parku svoji kancelář již sedm společností, což znamená více než třicetiprocentní obsazenost.

„Naše společnost ve spolupráci s laboratořemi na Masarykově univerzitě vyvinula unikátní simulační prostředí, které pomáhá energetickým společnostem hledat optimální směry aplikací nových technologií při rozvoji energetických sítí. Úzká spolupráce s kolegy z univerzity je jedním z pilířů našeho úspěchu a od začátku jsme byli rozhodnuti naši firmu do parku přesídlit,“ uvedl Filip Procházka, předseda představenstva společnosti MycroftMind, a.s.

Možnost každodenní interakce s kolegy z výzkumných laboratoří a doktorskými studenty je podle něj oboustranně velmi přínosná. „Je to jedna z cest, jak efektivně přenášet do praxe výsledky výzkumu a jak zároveň směrovat výzkum tak, aby produkoval aplikovatelné výsledky,“ dodal.

Zřízením parku pokračuje snaha o spolupráci se soukromými firmami. Na fakultě funguje už déle než sedm let Sdružení průmyslových partnerů spojující firmy na základě společných zájmů s výzkumnými laboratořemi a studenty fakulty. Nyní mají podniky příležitost se studentům a vědcům ještě více přiblížit – v parku mohou mít vlastní kancelář nebo detašované pracoviště a jeho prostřednictvím se studenty komunikovat.

„Bezprostřední blízkost firem, výzkumných laboratoří a studentů pozvedne dosavadní spolupráci na novou úroveň. Pro zájemce o studium informatiky je to podstatný důvod jít právě na Masarykovu univerzitu,“ podotknul vědecký ředitel parku Tomáš Pitner.

Vytvoření Cerit Science parku je součástí projektu Cerit, který zahrnuje ještě výstavbu nových prostor pro výuku, výzkum a pořízení specializované informatické infrastruktury. Vědecko-výzkumný park má výměru 2200 m2. Náklady na jeho vybudování činí 110 milionů korun, které jsou ze tří čtvrtin hrazeny z evropského Operačního programu Podnikání a inovace.

Hlavní novinky