Přejít na hlavní obsah

Fakulta informatiky se rozšíří o dvě nové budovy

Pro potřeby vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru bude postavena nová sedmipatrová budova A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a kryté parkoviště. Vizualizace pohledu z rohu ulic Botanická a Hrnčířská.
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT) vyroste do roku 2014 v areálu fakulty informatiky v Botanické ulici v Brně. Projekt za více než půl miliardy korun počítá s vybudováním prostor pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a  vědecko-technického parku a zřízením počítačového centra pro zpracování vědeckých dat.

Fakulta získá novou čelní pětipatrovou budovu A1 s parkovištěm. V novém křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Vizualizace pohledu z ulice Botanická.
„Uspěli jsme se všemi projekty, které jsme předložili s cílem zajistit prostředky na rozvoj výuky a výzkumu v informačních a komunikačních technologií. Díky tomu získáme peníze na nezbytně nutnou přestavbu fakulty informatiky a současně významně pozvedneme úspěšně se rozvíjející obor na úroveň srovnatelnou se špičkovými zahraničními univerzitami a výzkumnými institucemi,“ řekl prorektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Další fáze projektu odstartovala začátkem srpna bezprostředně poté, co ministr školství schválil poslední část projektu nazvanou Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU, která je zaměřená na vybudování kapacit pro výuku a výzkum. Tato část projektu zahrnuje stavbu nové čelní pětipatrové budovy A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. „Za zvýhodněných podmínek v něm inovativním firmám poskytneme prostory, odborné poradenské služby a podporu firemních činností, našim studentům se zlepší možnosti zapojovat se do společných projektů s firmami a v rámci svého studia řešit takto motivované problémy s rychlým cílovým využitím nových poznatků,“ upřesnil děkan fakulty informatiky Jiří Zlatuška.

Pro potřeby vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru bude postavena nová sedmipatrová budova A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a kryté parkoviště. Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127  milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace.

Výsledkem třetí části projektu pod názvem Centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) bude nové počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat a  související výzkum v oblasti informačních technologií. Centrum bude poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Poskytnutí dotace schválilo ministerstvo školství už v dubnu. Realizace této části začala v květnu a potrvá až do roku 2013.

Hlavní novinky