Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita chce zajistit rovný přístup ke vzdělávání

Bude aktivně vyhledávat talenty, rozšiřovat přístup k poradenským službám a odstraňovat bariéry při studiu.

Nový plán, jak zajistit rovný přístup k vysokoškolskému vzdělání a umožnit vystudovat i lidem s různým znevýhodněním, představila začátkem února Masarykova univerzita. Jeho cílem je nejen poskytnout potřebný servis šikovným a talentovaným studentům se specifickými poruchami učení a zdravotním postižením, ale umožnit studium i těm nadaným, kteří pochází ze znevýhodněného prostředí. Chce také pomáhat mladým lidem efektivněji hledat zaměstnání a navazovat potřebné pracovní kontakty už na vysoké škole.

>> Nové testy umožní určit míru dyslexie u uchazečů o studium na vysoké škole

„Záměrem univerzity je aktivně se podílet na vyhledávání talentů, rozšiřovat přístup k poradenským službám, posilovat vybrané dovednosti studentů, eliminovat nejrůznější bariéry při studiu a celkově kultivovat prostředí univerzity ve smyslu otevřenosti k rozmanitosti,“ uvedl Jiří Němec, děkan pedagogické fakulty, jenž přípravy strategického dokumentu koordinoval.

Součástí koncepce je proto vytvoření nových služeb nebo vylepšení těch stávajících. Jde například o přípravný ročník pro uchazeče z jazykově a kulturně odlišného prostředí a důraz na vzdělávání menšin obecně, vznik náborového portálu, který pro celou univerzitu zprostředkuje kontakt mezi studenty a potenciálními zaměstnavateli, vylepšený systém kariérního poradenství nebo motivační kurzy pro zájemce o studium, které mají uchazečům pomoct lépe si vybrat svůj studijní obor.

„Masarykova univerzita patří v oblasti vzdělávání mezi silné a dominantní hráče, kteří určují směr dalšího vývoje. Z takového postavení ale plyne také úkol pomáhat a pečovat o ty, kteří pomoc potřebují a jejichž výchozí podmínky nejsou rovné tak, aby možnost získat vzdělání byla na počátku pro všechny stejná,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Více se dočtete v únorovém čísle měsíčníku Muni, které vychází v pondělí 16. února.

Hlavní novinky