Přejít na hlavní obsah

Stalinismus v Brně: Město řídil i cukrářský učeň

Historici zmapovali místa, která jsou v Brně spjatá s obdobím stalinismu.

Procházka Brnem stalinistickým.

Když v únoru 1948 převzali v Československu moc komunisté, začalo jedno z nejtemnějších období naší země. Trvalo až do smrti sovětského diktátora Josifa Stalina v roce 1953 a své stopy zanechalo i v moravské metropoli. Některé jsme prošli s autory právě vydaného průvodce městem Brno stalinistické – historiky Alexandrem Brummerem a Michalem Konečným.

Ve Stadionu v Kounicově ulici se odehrál jeden z nejvýznamnějších politických procesů v Brně. V červnu roku 1952 začal proces označovaný dobovým tiskem jako proces s agenty Vatikánu a teroristickými vrahy.

Skupina lidí se na komentované prohlídce pořádané Spolkem absolventů a přátel Masarykovy univerzity schází před Stadionem v Kounicově ulici. „Nejsme tady náhodou. Budova, která byla postavena pro hnutí Sokol, byla využívána oběma zločinnými ideologiemi dvacátého století, které se Československa zmocnily,“ říká na úvod Konečný. Různá shromáždění a akce se tu konaly už za nacistické okupace a komunisté v této tradici pokračovali.

Kromě shromáždění či sportovních akcí se tu odehrál také jeden z nejvýznamnějších politických procesů v Brně. „V červnu roku 1952 začal proces označovaný dobovým tiskem jako proces s agenty Vatikánu a teroristickými vrahy. Byla to klasická konstrukce stalinistického procesu, při níž se pospojovaly různé kauzy a na lavici obžalovaných se vedle sebe ocitli lidé, kteří se vůbec neznali. Smutným výsledkem tohoto soudu pak byly dva tresty smrti,“ popisuje Konečný.

V současném sídle Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje bylo od roku 1951 krajské velitelství Státní bezpečnosti.

Jdeme jen o malý kousek dál, kde v současném sídle Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje sídlilo od roku 1951 krajské velitelství Státní bezpečnosti. „Při hledání informací mě velmi zaujala podobnost mezi vyšetřovacími a zastrašovacími metodami StB a gestapa,“ říká na rohu ulic druhý z autorů, Alexandr Brummer.

Do čela moravské metropole se v roce 1949 v rámci akce Mládež vede Brno na tři dny dostal cukrářský učeň Josef Novotný.

Míříme však dál k budově Nejvyššího soudu, kde sídlil Krajský výbor Komunistické strany Československa. „Je to místo, kam chodil do práce Otto Šling, v té době nejmocnější muž v Brně. Mezi jeho nejznámější akce patřila třídenní kampaň z roku 1949 s názvem Mládež vede Brno. Šling přišel s myšlenkou, že mladí lidé obsadí všechny řídící a důležité funkce ve městě. Mladí svazáci tak řídili dopravu, studenti žurnalistiky dělali šéfredaktory a do čela Brna se na tři dny dostal cukrářský učeň Josef Novotný,“ popisuje Brummer jednu z aktivit brněnského stalinisty.

Přes Šlingovu snahu vytvořit z Brna druhé centrum republiky ale nakonec úspěchu nedosáhl. V říjnu roku 1950 byl zatčen a o dva roky později odsouzen k trestu smrti v procesu s Rudolfem Slánským.

U další zastávky na rohu ulic Burešovy a Lidické připomíná Konečný, že přes tragický konec si nelze Slánského idealizovat. Byl klíčovou postavou komunistického teroru a na jeho popud byly v Československu obnoveny i tábory nucených prací. Ten brněnský stál právě v místech, kde dnes roste nová stavba.

„Lidé se do táborů nedostávali na základě soudního rozhodnutí, ale jen na základě rozhodnutí tří vybraných osob, většinou z městských či okresních výborů strany,“ zdůrazňuje historik a dodává, že jejich účelem bylo nejen převychovávat protisocialistické živly, ale i získávat pracovní síly pro potřeby zestátněného průmyslu.

Procházíme postupně ještě kolem Domu dětí v Lužánkách, tehdy Domu pionýrů, a hotelu Slovan. V té době se ještě jmenoval Passage a 23. února roku 1948 v něm vznikl Akční výbor Národní fronty Brněnského kraje, který byl hlavní silou pro převzetí moci.

Na Moravském náměstí, kde je dnes socha rudoarmějce, stával sádrový Stalin.

Procházka symbolicky končí na Moravském náměstí u sochy rudoarmějce. „I když byla slavnostně odhalena až při desátém výročí osvobození Brna od nacistů v roce 1955, je s dobou stalinismu úzce spjatá.

Ještě před vztyčením sochy to bylo kultovní místo, kde se stranické špičky loučily s mrtvým Stalinem i s prezidentem Klementem Gottwaldem,“ říká Konečný. Brummer ještě dodává, že na tomto místě krátce stála také socha Stalina – sádrový monument u příležitosti tryzny při jeho úmrtí.

Hlavní novinky