Přejít na hlavní obsah

Univerzita se představí strojařům

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu budou k vidění patenty Masarykovy univerzity.

Stánek MU bude v pavilonu Z ve společné expozici Svazu průmyslu a dopravy.

Masarykova univerzita má co nabídnout také průmyslu a technickým oborům a letos poprvé se o tom pokusí přesvědčit i návštěvníky Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 14. do 18. září na brněnském výstavišti. Zájemci najdou na stánku univerzity technologie a vynálezy odborníků z MU včetně praktických ukázek některých z nich.

„Na stánku bude k vyzkoušení například biomechanická obuv, kterou vyvíjejí vědci z katedry kineziologie fakulty sportovních studií nebo simulační sada demonstrující příznaky stáří. Návštěvníci uvidí v akci také plazmové zdroje a přístroje od odborníků z ústavu fyzikální elektroniky,“ popsal exponáty Miroslav Mašek z Centra pro transfer technologií.

Stánek univerzity bude součástí prezentace Svazu průmyslu a dopravy, jehož členem se MU letos stala. Bude k vidění v pavilonu Z, a kromě uvedených exponátů budou na stánku pracovníci centra poskytovat informace o možnostech spolupráce s univerzitou nebo o nabízených technologiích či laboratorních kapacitách.

MU má také celou řadu patentů. V posledních měsících například získali dva patenty právě vědci z ústavu fyzikální elektroniky, a to za vynález způsobu plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro jeho provádění, které se může uplatit ve výrobě, kde je potřeba upravovat povrchy z dielektrických materiálů a za nalezení způsobu snížení nebo odstranění organické a anorganické kontaminace vakuového systému zobrazovacích a analytických zařízení.

Hlavní novinky