Přejít na hlavní obsah

Doktorská stipendia na FI budou sponzorovat firmy

Společnosti Y Soft a Red Hat podpoří zatím čtyři vybrané studenty.

Radovan Musil ze společnosti Red Hat, Ondřej Krajíček z Y Soft a děkan Fakulty informatiky MU Jiří Zlatuška při podpisu smluv o spolupráci.

Až dvojnásobné stipendium mohou nově získat studenti doktorských programů fakulty informatiky díky sponzoringu firem působících v oblasti informačních technologií. Umožní to smlouva o spolupráci, kterou fakulta podepsala s firmami Red HatY Soft.

Partneři se zavazují, že budou podporovat čtyři vybrané doktorské studenty částkou 10.000 korun měsíčně po dobu čtyř let. Firmy tak zase mohou získat velmi kvalitní zaměstnance už v době jejich studií. 

„Podpořené studenty vyberou samy firmy pomocí výběrových řízení, která se průběžně vypisují,“ řekl proděkan fakulty informatiky Václav Matyáš. Během studia se pak zástupci společností budou vyjadřovat k celkovému studijnímu plánu a budou mít také právo prezentovat výsledky práce doktoranda. Počítá se i s tím, že později může firma studenta využít jako experta-konzultanta pro svoje výzkumné a pokročilé vývojové aktivity.

„Podporu doktorských studentů vnímáme jako přirozenou součást našeho programu spolupráce s fakultou, která navazuje na nedávné otevření výzkumné laboratoře v jejím objektu. Rádi bychom viděli více společností nabízet tuto formu podpory, aby se to stalo jednou ze standardních způsobů financování doktorandů,“ uvedl ředitel Red Hat Czech Radovan Musil.

„Pro mě a mé kolegy je velkým povzbuzením a zároveň zhodnocením dosavadní spolupráce, že máme možnost uzavřít s fakultou tuto dohodu. Považuji to osobně za v České republice unikátní projekt integrace firem a univerzit, který vytváří prostor pro výchovu specifických odborníků pro firmy a zároveň zvyšuje praktickou využitelnost výsledků aplikovaného výzkumu,“ doplnil technologický ředitel Y Soft Corporation Ondřej Krajíček.

Smlouvy o spolupráci umožní studentům lépe se seznámit s potenciálním zaměstnavatelem už v době studií a získat finanční bonus až 10.000 korun měsíčně k běžnému stipendiu. To se u doktorandů na fakultě informatiky pohybuje kolem 10.000 korun měsíčně. 

Fakulta se už řadu let snaží rozvíjet spolupráci s průmyslovými partnery. Ti se podílí i na tvorbě oborů a profilu absolventa, nabízí studentům stáže a praxe. Jsou zapojeni také do vedení závěrečných prací. Počet úspěšně obhájených závěrečných prací, do jejichž vedení byli zapojeni i zástupci firem, každoročně přesahuje stovku.

Hlavní novinky