Přejít na hlavní obsah

Z debaty o novele VŠ zákona: Další změny budou nezbytné

Ministryně školství Kateřina Valachová diskutovala na Muni o změnách ve vysokém školství.

Už příští akademický rok se mají vysoké školy řídit podle nových pravidel, které přináší novela vysokoškolského zákona. Normu schválil parlament a nyní čeká na podpis premiéra. Ministryně školství Kateřina Valachová chce, aby se školy novelou začaly řídit již od 1. září 2016. Termín oznámila na panelové diskusi, kterou za účasti rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a dalších zástupců ministerstva školství, pořádala koncem března Právnická fakulta MU.

Poplatky a financování
Přítomné studenty zajímaly zejména změny týkající se poplatků spojených se studiem. Novela poplatkovou agendu zúží. Zcela zrušeny byly poplatky za další studium, u poplatků za překročení délky studia dochází ke zpřesnění podmínek při zohledňování předchozích nedokončených studií. 

Podle rektora MU Mikuláše Beka je ale celý stávající systém nastavení poplatků špatný, protože přestal plnit regulační funkci. „U nás zanechá po prvním ročníku studia 40 procent studentů, v Anglii jen sedm procent a i to tam považují za špatné,“ zdůraznil Bek. Nejde přitom o samotnou výši poplatků, ale celou změnu systému. Chybí také nástroje na finanční podporu vysokoškoláků.

Nedotčena zůstala ve stávající novele úprava pracovně-právních vztahů akademiků. Ministryně ale není spokojená se současným stavem odměňování akademických pracovníků, který neodpovídá jejich výkonu. Valachová proto připustila, že změnu si žádá celý systém financování vysokých škol. „To, že současná novela neřeší financování, považuji za chybu,“ zdůraznila. Ministerstvo proto už teď počítá se zahájením přípravy další novely, která by řešila právě tuto otázku. 

Podívejte se na reportáž Muni TV

Ministryně souhlasí s Bekem, že nedořešená zůstala problematika řízení vysokých škol. Na vině je však podle ní to, že se nevedla otevřená debata na půdě vysokých škol a nedošlo ke shodě mezi Českou konferencí rektorů (ČKR) a Radou vysokých škol (RVŠ). Rektor upozornil, že shodu v této otázce lze dosáhnout stěží, protože zájmy aktérů debaty jsou často protichůdné.

Nový systém akreditací
Za klíčové z pohledu stávající novely Valachová považuje ustavení Národního akreditační úřadu, který by měl sehrát významnou roli z hlediska nastavení kvality a restrukturalizace stávajících oborů. Nominaci členů nového úřadu chce mít ministerstvo do konce dubna. „Při hledání vhodných kandidátů panuje mezi ČKR i RVŠ shoda na tom, že vědecký výkon kandidátů musí být dostatečný na to, by se mohli vyjadřovat k výkonům jiných, měli by mít zkušenost s akreditačním procesem, ale také zkušenost mezinárodní,“ řekl Bek.

Masarykova univerzita je přitom jednou ze škol, které budou usilovat o získání takzvané institucionální akreditace, kterou novela nově zavadí. „Kvalitním školám to otevírá cestu, aby si tu laťku kvality studijních oborů a akreditace nastavily výš, než je celonárodní standard,“ řekl rektor MU. Podle něj je to příležitost k náročnějšímu akreditačnímu procesu, který se neodehrává jen na papíře a na národní úrovni. Cílem je zapojit zahraniční odborníky. Akreditační proces na MU by se tak měl administrovat v anglickém jazyce. Počítá také s větším zapojením studentů i odborníků z praxe.

Hlavní novinky