Přejít na hlavní obsah

Univerzita ocenila osobnosti. Poprvé i za rozvoj občanské společnosti

Rektor Mikuláš Bek předal ceny celkem 18 vynikajícím pedagogům, vědcům a studentům ze všech fakult.

Adéla Souralová z fakulty sociálních studií dostala cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.

Mimořádné výkony ve vědě a studiu, v pedagogické činnosti, sportu a umění ocenil dnes rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na tradičním Dies academicus. V projevu před plnou aulou rektor shrnul dopady novely vysokoškolského zákona a vyzval univerzitu, aby využila novou možnost institucionální akreditace ke zvýšení své mezinárodní konkurenceschopnosti, prestiže a postavení.

Institucionální akreditace, kterou novela vysokoškolského zákona zavádí, je de facto odstátněním zajišťování kvality a přenesením zodpovědnosti za kvalitu studia na samotné vysoké školy, připomněl Bek. Institucionální akreditace má smysl jen tehdy, když bude náš vnitřní systém náročnější a přísnější než standard státní v režii nového Akreditačního úřadu,“ zdůraznil rektor s tím, že tento způsob akreditace bude pro univerzitu drahý a náročný a investovat do něj má smyl jen pro ty, kdo usilují uspět v mezinárodní soutěži.

Za úspěchy a mimořádné výkony rektor vyznamenal 18 studentů a akademiků.

Ocenění (zleva) Petr Macek, Jakub Gajarský, Jiří Macháček, David Kosař, Lenka Dědková, dcera Lenky Gulové, Veronika Mišková, Adéla Souralová, Monika Stanková, Lukáš Mach, Ondřej Bonczek, David Klaška, Jindřich Špinar, Martin Maška a Jana Nedomová.

Letos poprvé udělil také cenu za významný přínos k rozvoji občanské společnosti. První oceněnou v této kategorii se stala Lenka Gulová, která se dlouhodobě odborně zabývá možnostmi podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchovou a rozvojem inkluzivního prostředí ve školách. Kromě toho pracovala na projektu rozvoje ukrajinského školství a stála i za výstavbou volnočasového centra v africké Angole.

Mimo Gulové, za niž přebrala cenu její dcera, přezvalo ocenění dalších sedmnáct osobností z řad studentů, mladí výzkumníci do 35 let či vědci s dlouhodobě skvělými výsledky, reprezentantka v karate nebo výtvarnice.

Jiří Macháček přebírá cenu od Mikuláše Beka.

Druhý rok za sebou získal cenu za významný tvůrčí počin archeolog. Letos ji převzal Jiří Macháček, šéf ústavu archeologie a muzeologie, který byl vedoucím kolektivu autorů monografie Dyje a Notte ve středověku: komparativní výzkum sociálních a sídlištních struktur ze západoslovanského území, která srovnává dva středoevropské regiony – Moravu jižně od Brna a Braniborsko jižně od Berlína. 

Pamětní medaili a finanční odměnu obdržel mezi jinými přední český a světový kardiolog Jindřich Špinar, jenž se od počátku své kariéry zaměřuje na oblast srdečního selhání. Jeho výzkum pacientů po akutním srdečním selhání je dosud největší a nejdelší svého druhu na světě a pomáhá při stanovení diagnózy nemocných.

Podívejte se na reportáž

Dies academicus Masarykovy univerzity 2016

Ceny rektora dostalo na Dies academicus celkem 18 akademiků a studentů. Vyzpovídali jsme dva z nich. Archeologa Jiří Macháčka a karatistku Veroniku Miškovou. Víc o všech vyznamenaných se dočtete tady: https://goo.gl/kFZ2rf.

Zveřejnil(a) Muni dne 20. květen 2016

 

Mladší generaci oceněných reprezentuje například ekonom Martin Machay, jenž má jako jeden z mála lidí v Česku přehled o problematice výzkumu vesmíru a letech do vesmíru. Napsal disertaci s názvem Vliv politického cyklu na financování vesmírných programů USA, kde analyzuje, jak se politické okolnosti podepisují na veřejných výdajích na tento druh vědeckého bádání.

Přehled oceněných:

Cena rektora za významný tvůrčí počin
Jiří Macháček, filozofická fakulta

Cena rektora za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
David Kosař, právnická fakulta

Cena rektora za aktivní rozvoj občanské společnosti
Lenka Gulová, pedagogická fakulta

Cena rektora za významný umělecký počin
Jana Nedomová, pedagogická fakulta

Cena rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
Adéla Souralová, fakulta sociálních studií
Martin Maška, fakulta informatiky
Ondřej Slabý, Ceitec

Cena rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Jindřich Špinar, lékařská fakulta
Petr Macek, fakulta sociálních studií

Cena rektora za vynikající dizertační práci
Tomáš Slanina, přírodovědecká fakulta
Martin Machay, ekonomicko-správní fakulta

Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
Ondřej Bonczek, přírodovědecká fakulta
Jakub Gajarský, fakulta informatiky
Lenka Dědková, fakulta sociálních studií

Cena rektora za významný sportovní výkon
Veronika Mišková, fakulta sportovních studií

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů
Monika Stanková, přírodovědecká fakulta
David Klaška, fakulta informatiky
Lukáš Mach, lékařská fakulta

Hlavní novinky