Přejít na hlavní obsah

Mezioborové spolupráce mají první výsledky

První mezifakultní projekty podpořené grantovou agenturou MU představily své výsledky.

Pavel Krejčí z přírodovědecké fakulty prezentoval projekt High-throughput screening of compound libraries aimed on discovery of novel inhibitores of the FGFR/ERK MAP kenase signaling.

Desítky publikací včetně článků v impaktovaných časopisech, monografie a metodiky určené například pro obce či chystané patenty, to jsou výsledky prvních mezioborových projektů, které před třemi lety získaly podporu z tehdy nového Programu podpory výzkumu Grantové agentury MU (GAMU). V něm mohou vědecké týmy složené z odborníků z minimálně dvou fakult získat tříletou podporu až do výše pěti milionů korun. 

Nejvyšší ocenění si od rady programu odnesl projekt fakulty sociálních studií a přírodovědecké fakulty s názvem Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost, který se zabýval tím, jak sblížit postoje investorů a místních komunit v otázkách plánování a budování energetických infrastruktur. „Podpora od Grantové agentury MU urychlila naši vznikající spolupráci. Díky ní jsme společně zahájili i další projekty a vytvořili jsme celouniverzitní platformu Centrum pro energetická studia, do které chceme zapojit i odborníky z dalších fakult,“ uvedl děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák.

Interní podporu ze strany Masarykovy univerzity si chválili zástupci všech projektů. Především proto, že peníze na podobné typy výzkumů se shánějí jen velmi obtížně. Navíc jsou v rámci Programu podpory výzkumu jen minimální administrativní požadavky.

Tento přístup vyhovoval i Pavlu Krejčímu z ústavu experimentální biologie přírodovědecké fakulty, který spolu s kolegy z fakulty informatiky hledat způsoby jak efektivně testovat desetitisíce látek, které by mohly ovlivňovat buněčnou signalizaci. Věnovali se projektu s názvem High-throughput screening of compound libraries aimed on discovery of novel inhibitores of the FGFR/ERK MAP kenase signaling. Aktivita a mutace FGFR receptorů mohou ovlivňovat například růst kostí, ale i vznik nádorových onemocnění.

Přírodovědecká fakulta se podílela i na třetím projektu, v němž spolu s odborníky z lékařské fakulty řešili problematiku rozpoznávání buněk a tkání. Projekt s názvem Bioanalytical Cell and Tissue Authentication using Physical Chemistry Methods and Artificial Intelligence se snažil zjistit, zda lze hledat rozdíly mezi buňkami za pomoci hmotnostní spektrometrie a zpracování výsledných dat matematickými metodami.

Poslední dva projekty byly více zaměřeny na sociální vědy. Ve spolupráci s fakulty sociálních studií a ekonomicko-správní fakulty se podařilo rozvíjet metody experimentální ekonomie a politologie. „Zabývali jsme se například korupcídaňovými úniky. I když v experimentech využívané modely jsou velmi zjednodušené a testovaný vzorek lidí není reprezentativní, výsledky ukazují, že experimenty umí simulovat některé jevy ve společnosti,“ uvedl k výzkum Jiří Špalek z ekonomicko-správní fakulty.

Na zapojené fakulty nejrozsáhlejší pak bylo řešení inkluze ve škole jako interdisciplinárního problému. Pod vedením profesorky Marie Vítkové z pedagogické fakulty se do něj zapojili i odborníci z filozofické a lékařské fakulty, kteří zkoumali inkluzi z pohledu žáků, učitelů, vedení škol i rodičů.

„První projekty nám ukázaly, že v rámci interní grantové agentury vznikly projekty, které by možná nikdy bez této podpory neexistovaly. Ukázalo se, že i bez administrativní zátěže a předběžného stanovování výsledků vzniká kvalitní výzkum s aplikačním potenciálem,“ zhodnotil výsledky týmů prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Od svého vzniku podpořila GAMU 18 projektů. Každý rok je možné podpořit čtyři až pět projektů, letos to byly čtyři. Další kolo soutěže bude vyhlášeno pravděpodobně v polovině září.

Hlavní novinky