Přejít na hlavní obsah

Grantová agentura MU podpoří i individuální projekty. Hlásit se můžou taky studenti

Masarykova univerzita nabídne financování i rizikovým záměrům, které mají potenciál výrazněji ovlivnit svůj obor.

Ve dvou nových kategoriích se mohou vědci ucházet o peníze z interní Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU). V rámci Programu podpory výzkumu GAMU to jsou Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků a Individuální projekty hraničního výzkumu.

Oba mají podpořit především badatelský čili základní výzkum. U projektů hraničního výzkumu budou hodnotitelé hledat mimořádně talentované a motivované vědce a jejich týmy s vysoce inovativními a často rizikovými projekty s potenciálem ovlivnit daný obor a prosadit se v mezinárodní konkurenci. U grantů na zvyšování kvality výsledků jde o to podpořit úspěšné dokončení či vylepšení mimořádného výsledku výzkumu, u kterého je dopracování limitované nedostatkem peněz.

Grantová agentura MU tradičně podpoří také mezioborové výzkumné projekty a přípravu mezinárodních grantů. Právě na zvýšení jejich počtu klade Masarykova univerzita v posledních letech důraz.

O peníze se však mohou ucházet i studenti, a to v programu Specifického vysokoškolského výzkumu, a to jednak na vlastní výzkumné projekty, ale také na pořádání studentských vědeckých konferencí. Třetím zdrojem podpory z GAMU je program rektora, v němž mohou o podporu usilovat studentské časopisy.

Návrhy projektů se podávají do konce října, s výjimkou podpory přípravy mezinárodních grantů, kde se vše, včetně hodnocení, děje průběžně.

Hlavní novinky