Přejít na hlavní obsah

Správní rada Masarykovy univerzity má nového předsedu

Na pozici uvolněnou po Martě Valešové radní zvolili Petra Plevu. Novou místopředsedkyní je Dagmar Lastovecká.

Petr Pleva.

Správní rada MU má nového předsedu a místopředsedkyni. Do funkce předsedy radní dnes zvolili dosavadního místopředsedu Petra Plevu, na pozici místopředsedkyně dosadili Dagmar Lastoveckou. Druhým místopředsedou zůstává Jiří Gruber. Post předsedy se uvolnil poté, co se Marta Valešová ujala role kvestorky.

Petr Pleva je absolventem JAMU. Dříve působil jako režisér, od poloviny 90. let až do roku 2010 byl poslancem za Občanskou demokratickou stranu. Patří k dlouholetým členům Správní rady MU.

Členy správní rady veřejných vysokých škol jmenuje na šestileté období ministr školství po projednání s rektorem. Zastoupeni by měli být zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Funkční období předsedů a místopředsedů je dvouleté. Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu nebo k Dlouhodobému záměru MU a dává například předchozí souhlas v případě, že chce univerzita získat nebo převést majetek.

Hlavní novinky