Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita představila letošní Univerzitní víno

Masarykova univerzita představila Univerzitní víno pro akademický rok 2007/2008. Z červených vín získala toto ocenění Frankovka, jakostní, ročník 2005 z Císařských sklepů Horák, z bílých vín se tímto označením může chlubit Rulandské bílé, jakostní, ročník 2006 z Nového vinařství.

Výběr univerzitního vína se na Masarykově univerzitě konal již podeváté. V předchozích letech byla akce součástí soutěže TOP 77 vín ČR. Letos poprvé se univerzita rozhodla pro vlastní akci.

Výběr Univerzitního vína a podpora kvalitních vín patří neodmyslitelně k tradici mnoha významných evropských univerzit. Masarykova univerzita chce pořádáním této akce přispět k rozvoji vinařství v jihomoravském regionu, který je s vínem úzce spjat již od třetího století, a zároveň se přihlásit také k tomu, že si je přes svůj nadregionální význam dobře vědoma spojení s jižní Moravou.

Od letošního akademického roku se proto výběr Univerzitního vína zaměřil na moravská vinařství. Přihlásilo se jich deset s celkem třiceti vzorky bílých a červených vín. Hodnocení a výběru se ujala sedmnáctičlenná hodnotící komise, složená z členů vedení univerzity, kolegia rektora a děkanů jednotlivých fakult. Hodnocení vín probíhalo anonymně podle stobodového systému O.I.V.

Vítězná vína budou opatřena univerzitní etiketou a stanou se ozdobou řady společenských akcí a akademických slavností pořádaných univerzitou nebo darem pro hosty Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky