Přejít na hlavní obsah

Den učitelů: Kdo jsou nejlepší pedagogové Muni?

Ke Dni učitelů připomínáme devět osobností Masarykovy univerzity vyznamenaných cenou rektora pro vynikající pedagogy.

Biochemik Jiří Dostál, informatik Jiří Barnat a právnička Lenka Dobešová.

Dobří učitelé jsou základem každé dobré školy a kvalitní pedagog se pozná mimo jiné podle toho, že má respekt svých žáků. Už tři roky proto Masarykova univerzita oceňuje své nejlepší pedagogy cenou rektora a významný podíl na tom, kdo cenu získá, má i hlasování studentů. Ke Dni učitelů, který připadá na 28. března a připomíná odkaz Jana Ámose Komenského, proto vyzdvihujeme devět pedagogů Muni, kteří jsou zatím posledními držiteli ocenění na své fakultě. (mezititulky fungují jako odkazy na celé články)

Právnická fakulta: Lenka Dobešová – Mám ráda jasná pravidla
Lenka Dobešová z katedry občanského práva tvrdí, že pedagog přistupuje stejně k tříletému dítěti i k vysokoškolskému studentovi. „I dospělý člověk ocení určitý systém, jistotu. Proto mám ve výuce ráda pevné body a jasná pravidla, o která se mohou studenti opřít, a je jim jasné, co od nich očekávám. Zároveň musím být přísná i sama na sebe a dodržovat, co slíbím,“ přibližuje své hlavní zásady pedagogické práce.

Přírodovědecké fakulta: Radan Kučera – Dobrých učitelů matematiky bude nedostatek
Přestože jdou studenti na vysokou školu s různou úrovní znalostí, ztracené podle Radana Kučery z ústavu matematicky a statistiky nic není. Na matematiku je potřeba mít alespoň trochu talent, ale také být ochoten pracovat. „Považuji za důležité přimět své studenty k domácí přípravě. V algebře I mám proto na semestr nachystané čtyři odpovědníky v Informačním systému MU, v navazujícím kurzu jim pak každý týden zadávám domácí úkol. Je to vlastně příprava na písemku, kterou píší před ústní zkouškou.“

Matematik Radan Kučera.

Filozofická fakulta: Petr Osolsobě – Svoboda je šance i závazek
„Dávám příležitost, aby se posluchači vyhraňovali a zaujímali rozumná stanoviska, třeba opačná, než jsou ta, která předkládám, ale souvisle vyargumentovaná. Tak společně podstupujeme edukativní riziko, s jehož vyloučením by humanitní vzdělání zůstávalo jen pedantským papouškováním nikdy nedospělých dětí,“ říká Petr Osolsobě ze semináře estetiky.

Ekonomicko-správní fakulta: Michal Kvasnička – Ideální je látku vysvětlit a udělat experiment
„Na přednáškách se snažím každou věc vysvětlit tak, aby jí studenti skutečně rozuměli. Snažím se také, aby měli k dispozici příklady a data. Děláme proto experimenty. Důležitá jsou také cvičení, kde mají studenti možnost látku s někým probrat,“ popsal svůj přístup Michal Kvasnička z katedry ekonomie.

Ekonom Michal Kvasnička.

Pedagogická fakulta: Jiří Poláček – Dobrý učitel se studentům dokáže otevřít
Pro Jiřího Poláčka jsou důležité zejména dobré vztahy s vysokoškoláky. Ty se podle jeho slov mezi pedagogy a studenty od jeho mladých let nijak razantně nezměnily, i když by se to tak mohlo zdát. „Vždy tady byli a jsou učitelé, kteří se studentům dokáží otevřít, ale také ti, kteří zůstávají chladní a zachovávají si odstup. Moderní způsob výuky na tom nic nezměnil, vždy to závisí na člověku,“ myslí si pedagog z katedry českého jazyka a literatury.

Fakulta informatiky: Jiří Barnat – Jsem studentům hlavně průvodcem
Ideální učitel by měl podle Jiřího Barnata nejenom do hloubky rozumět látce, ale být také připravený vysvětlovat ji lidem s různými studijními předpoklady. „Měl by být schopen zodpovídat jak náročnější dotazy nadaných studentů, tak vysvětlovat věci těm horším, kteří mají potíže třeba s matematikou,“ říká učitel z katedry teorie programování.

Fakulta sportovních studií: Jan Cacek – Přednášky jsou pro mě jako droga
„Nestavím se do pozice nějakého drába, který třídí zrno od plev. Ve studentech se snažím najít to dobré a nehledám skulinky v jejich znalostech, abych se ptal na malichernosti, které pro ně v životě stejně nebudou důležité,“ vysvětluje svou strategii Jan Cacek z katedry atletiky, plavání a sportů v přírodě.

Kondiční trenér Jan Cacek.

Lékařská fakulta: Jiří Dostál – Učím těžký předmět, výhra mě překvapila
„Biochemie je nesmírně složitá disciplína, vždyť lidské tělo je složité samo o sobě. Dodnes nerozumíme tomu, proč se některé věci dějí. Pro studenty je předmět těžký a hodně se ho obávají. Proto je pro mě překvapení, že jsem získal Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy. Udělalo mi to velkou radost,“ říká potěšeně Jiří Dostál z biochemického ústavu.

Fakulta sociálních studií: Miroslav Šipula – Trému z výuky mám pořád
„Snažím se, abychom si byli v celém procesu učení se studenty partnery. Abychom nejrůznější problémy řešili společně,“ zdůrazňuje psycholog Miroslav Šipula, který podle vlastních slov propojuje teorii s praxí a pokouší se dokazovat, že poučky, které se v knihách někdy zdají jako odtržené od reálného života, v něm skutečně mají svůj základ.

Psycholog Miroslav Šipula.

Hlavní novinky