Přejít na hlavní obsah

Chystá se volba děkana FSpS. Má jediného kandidáta

Martin Zvonař se bude 18. dubna ucházet o vedení Fakulty sportovních studií MU.

Martin Zvonař

Nového děkana bude mít od začátku roku 2018 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Na pondělním představení kandidátů se prezentoval jediný uchazeč o funkci, současný proděkan pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kineziologie Martin Zvonař. Volba fakultním akademickým senátem se bude konat příští týden v úterý 18. dubna. Zvonař do ní jde hlavně s tématy akcentujícími výzkum a internacionalizaci.

Vedoucí katedry kineziologie se kolegům z fakulty představil jako uchazeč, který nehodlá dělat na fakultě žádné revoluce. „V žádném případě se nechci odklánět od současných strategií, které jsou například v dlouhodobém záměru. Sám jsem je pomáhal připravovat,“ uvedl Zvonař.

Ve svých plánech kladl důraz na vylepšování vědeckého výkonu fakulty a internacionalizaci projevující se v nejrůznějších činnostech. Ve svojí řeči se dotkl také změn odvíjejících se od nového vysokoškolského zákona.

„Čeká nás reakreditace oborů, do které vstupuje nový hráč v podobě Rady pro vnitřní hodnocení MU. Pro nás to znamená, že bude následovat diskuse o oborech, které na univerzitě existují podobné i jinde, a o tom, jak budu fungovat dál. Na to se musíme připravit,“ vypíchl Zvonař a myslel tím například fyzioterapii nebo obory zabývající se výživou.

Pokud bude zvolen, dá se od něj očekávat tlak na to, aby se doktorandi víc zapojili do výzkumu nebo snaha o navázání dalších spoluprací s Ceitecem a Recetoxem. Současný proděkan pro výzkum mezi plány navíc zmiňoval i vytvoření výzkumného centra pro kinantropologii, což je jeden z podkladů pro to, aby se mohlo začít s plošným testováním fyzické zdatnosti obyvatel, dalším velkým výzkumným plánem fakulty.

Volba nového děkana fakulty sportovních studií se bude konat v úterý 18. dubna. Pokud Akademický senát FSpS MU Zvonaře zvolí a rektor ho jmenuje, začne mu čtyřletý mandát v lednu roku 2018.

Hlavní novinky