Přejít na hlavní obsah

Novým děkanem Lékařské fakulty MU bude Martin Bareš

Do čela fakulty by měl nastoupit v únoru 2018. Jedním z cílů je snížit počet studentů připadajících průměrně na jednoho pedagoga.

Do vedení fakulty přichází Martin Bareš v době, kdy se škola potýká s výrazným podfinancováním výuky ze strany státu.

Nového děkana dnes zvolil Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Stane se jím Martin Bareš, současný prorektor pro akademické záležitosti a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Bareše, který získal 32 hlasů všech přítomných členů akademického senátu, musí do funkce ještě jmenovat rektor MU Mikuláš Bek. Fakultu pak povede od února 2018 po další čtyři roky. Na pozici děkana vystřídá Jiřího Mayera, který stál v čele fakulty po dvě funkční období a nemohl už znovu kandidovat.

Do vedení fakulty přichází Bareš v době, kdy se škola potýká s výrazným podfinancováním výuky ze strany státu. „Situace je nadále neudržitelná, protože bez navýšení finančních prostředků na výuku na lékařských fakultách nemůžeme nadále garantovat kvalitu výuky,“ uvedl Bareš.

Mezi jeho základní cíle ve vedení fakulty patří snížení počtu studentů připadajících průměrně na jednoho pedagoga a vybudování simulačního centra pro podporu praktické výuky medicínských oborů v bohunickém kampusu, na který získala univerzita peníze z evropských fondů.

Zaměřit se chce také na internacionalizaci výuky a získávání talentovaných studentů. Zlepšit hodlá vnější prezentaci fakulty a komunikaci se studenty i absolventy a soustředit se chce i na vztahy s fakultními nemocnicemi, které jsou klíčové pro praktickou výuku studentů lékařské fakulty.

Hlavní novinky