Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita vybuduje laboratoře pro ekonomické experimenty

Unikátní prostory umožňující pokusné zkoumání korupce nebo placení daní vzniknou na ekonomicko-správní fakultě.

Provizorní úprava učebny využívaná pro experimenty.

Vybudování dvou laboratoří pro ekonomické experimenty a simulace a rekonstrukce sedmnácti učeben a poslucháren čeká v příštích třech letech Ekonomicko-správní fakultu MU. První etapa, při níž se bude rekonstruovat jedna učebna a jedna posluchárna a vzniknou obě laboratoře, začne v nejbližších dnech.

Modernizace zázemí fakulty je součástí projektu s názvem Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celkové náklady na stavební práce a vybavení se pohybují v případě ekonomicko-správní fakulty kolem 62 milionů korun.

Ekonomicko-správní fakulta prostřednictvím laboratoře experimentální ekonomie (MUEEL) již několik let rozvíjí disciplínu, která se snaží odhalovat chování lidí například v oblasti placení daní, korupce a v mnoha dalších oblastech života.

„Laboratoř musí splňovat určité podmínky. Každý účastník experimentu musí mít oddělené prostory a zároveň musí být možné chování účastníků monitorovat. Abychom tato kritéria splnili a zároveň zachovali prostory pro běžnou výuku, budeme mít v Evropě unikátní vybavení, tedy stahovatelné přepážky mezi jednotlivými místy v učebně,“ popsal nové experimentálně-simulační laboratoře manažer projektu Ondřej Repík.

Modernizace všech výukových prostor na fakultě pak bude zahrnovat především vylepšení jejich akustických vlastností a jejich přizpůsobení aktuálním bezpečnostním a hygienickým předpisům. „Budova fakulty se dostavěla před necelými dvaceti lety a během té doby se změnily také požadavky na technické vybavení, od dostatečného počtu elektrických zásuvek, nároků na přístup k internetu až po vybavení interaktivními tabulemi,“ přiblížil další kroky modernizace zázemí pro výuku Repík.

Vizualizace plánované laboratoře pro ekonomické experimenty a simulace.

Plánované opravy se budou odehrávat vždy v letním období a moderní a nově zrekonstruované místnosti pak budou sloužit mimo jiné studijním oborům usilujícím v následujících letech o další akreditaci.

Půjde o obory Veřejná ekonomika a správa, společný česko-francouzský obor Veřejná správa a obor Podniková ekonomika a management. Inovace těchto oborů, která potrvá zhruba tři roky, je součástí projektu MUNI 4.0, který je na strategické investice přímo navázán.

Hlavní novinky