Přejít na hlavní obsah

Univerzita ocenila nejlepší učitele a učící studenty

Cenu pro vynikající pedagogy rektor předal Stanislavu Balíkovi, Markétě Munzarové a Janu Strejčkovi.

Rektor Mikuláš Bek (vpravo) předává cenu Stanislavu Balíkovi.

Hned tři excelentní učitele ocenil při příležitosti slavnostního zahájení akademického roku rektor Mikuláš Bek. Před zaplněným hledištěm Univerzitního kina Scala převzali Cenu rektora pro vynikající pedagogy tři vítězové soutěže. Cena se udílela již počtvrté. Podruhé dostali ocenění také studenti, kteří se podílejí na výuce. Pro ty organizuje speciální soutěž Studentská komora akademického senátu MU. 

Rektor Mikuláš Bek předal bronzovou medaili MU a finanční odměnu Markétě Munzarové z přírodovědecké fakulty za oblast přírodních věd a lékařství, Stanislavu Balíkovi z fakulty sociálních studií za společenské a humanitní vědy a za oblast ekonomie a informatiky ji získal Jan Strejček z fakulty informatiky.

„Chceme vyzdvihnout pedagogickou práci, která je jedním ze základních pilířů vysokého školství, ale její ohodnocení je v současnosti malé. Vysoké školy aktuálně upozorňují na špatné financování, které se odráží mimo jiné v nízkých platech a také v tom, že v České republice je vysoký podíl studentů na učitele,“ uvedl k ocenění pedagogů prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš.

Na cenu rektora mohli vyučující nominovat studenti a děkani jednotlivých fakult, o vítězích pak rozhodla komise jmenovaná rektorem. Do hlasování se letos zapojilo 2589 studentů, kteří nominovali celkem 1450 pedagogů.

Na slavnostním večeru předali ceny také zástupci Studentské komory Akademického senátu MU, a to za studentský podíl na výuce. V letošním ročníku této soutěže udělili studenti přes 1000 hlasů více než 500 učícím vysokoškolákům. Vítězi kategorií, které jsou shodné jako u Ceny rektora pro vynikající pedagogy, se stali Hugo Semrád z přírodovědecké fakulty za přírodní vědy a lékařství, Petr Sucháček z filozofické fakulty za oblast humanitních a sociálních věd a za ekonomii a informatiku získal cenu Vlastimil Reichel z ekonomicko-správní fakulty.

Hlavní novinky