Přejít na hlavní obsah

Pozici děkana bude na Filozofické fakultě MU obhajovat Milan Pol

První funkční období Polovi končí v březnu 2018. O funkci se uchází jako jediný kandidát. 

Milan Pol

Děkanovi Filozofické fakulty MU Milanu Polovi končí se závěrem března příštího roku stávající mandát. Zatím se ale zdá, že ve funkci bude pokračovat. Do uzávěrky přihlášek na kandidáty na děkana se přihlásil jako jediný zájemce. Na dnešním fakultním shromáždění tak bilancoval svoje končící funkční období a prezentoval plány na to případné nadcházející.

Pol svým kolegům na prezentaci slíbil pokračování rozjetých aktivit. Za největší výzvy pro další čtyřleté období označil úspěšné zvládnutí akreditačního procesu a dokončení aktuálně probíhající rekonstrukce hlavního areálu, které by mělo umožnit větší stmelení fakulty.

Akademici se musí připravit i na nový systém hodnocení vědy. „Byl bych také rád, abychom vytvořili něco jako think tank napříč generaci výzkumníků, abychom podpořili diskusi o vědě,“ řekl Pol.

Současný děkan by rád víc aktivizoval fakultní veřejnost. Uvažuje nad tím i proto, že do Akademického senátu MU letos na fakultní tři místa v zaměstnanecké komoře kandidovali jen dva lidé.

V případě zvolení počítá Pol s tím, že bude pokračovat se stávajícím týmem proděkanů. Na fakultě to nyní funguje tak, že jednu širší oblast mají na starost vždy dva proděkani, aby se mohli doplňovat.

Volba děkana Filozofické fakulty MU se koná v pondělí 4. prosince. Rektor Mikuláš Bek už na dnešním shromáždění uvedl, že pokud Pola fakultní akademický senát zvolí, rád ho jmenuje.