Přejít na hlavní obsah

Ministr školství ocenil vynikající vědce a studenty z Muni

Cenu získali doktorandi Pavlína Janovská a Karel Škubník z Přírodovědecké fakulty MU a biochemik Lumír Krejčí.

Pavlína Janovská převzala cenu pro vynikající studenty a absolventy v doktorském studijním programu.

Ceny v oblasti vysokého školství a výzkumu udělil ve středu 29. listopadu ministr školství Stanislav Štech. Mezi oceněnými byli také dva doktorští studenti Přírodovědecké fakulty MU Pavlína Janovská a Karel Škubník a cenu za mimořádné výsledky výzkumu získal Lumír Krejčí, který působí na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU. Rovněž pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Biochemik a molekulární biolog Lumír Krejčí se stal laureátem Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to za dosažení vynikajících výsledků výzkumu světové úrovně v oblasti mechanismů, které zajišťují stabilitu genetické informace buňky a zabraňují vzniku celé řady vážných onemocnění včetně rakoviny.

„Objevy týmu docenta Krejčího byly publikovány v nejprestižnějších světových časopisech, posouvají celou výzkumnou oblast a znamenají reálný příspěvek ke světové vědě. Dosažené výsledky mimořádného významu na celosvětové úrovni zviditelňují českou vědu,“ uvádí se v hodnocení ministerstva. To ocenilo také popularizační aktivity Lumíra Krejčího, který organizuje prestižní přednáškovou sérii Mendel Lectures, na níž už vystoupila řada nositelů Nobelovy ceny, a stojí také za výukovým centrem Bioskop, kde si mohou studenti i dospělí vyzkoušet a pochopit různé biologické či chemické procesy.

Lumír Krejčí dostal cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu pro vynikající studenty a absolventy v doktorském studijním programu získala Pavlína Janovská, která pracuje v ústavu experimentální biologie, kde se věnuje studiu signálů, které ovlivňují chování bílých krvinek v těle, jejich komunikaci s dalšími buňkami a s okolním prostředím uvnitř lidského těla.

„Mou hlavní otázkou je, jak tyto signály mohou přispět ke vzniku a k rozvoji nádorového onemocnění bílých krvinek – leukémií a lymfomů. V naší laboratoři se zabýváme zejména studiem signálních drah u chronické lymfocytární leukémie. Poznatky získané na základě práce s leukemickými buňkami z krve pacientů následně aplikujeme při vývoji nových látek, které by mohly být v budoucnu použity pro léčbu leukémie či lymfomů,“ přiblížila svou výzkumnou práci Janovská.

I když studovala jazykově zaměřené gymnázium, bavily ji víc přírodní vědy a zvažovala přihlášku na medicínu. Nakonec se rozhodla pro biologii. „Jsem s tou volbou spokojená, mou prací sice není pacienty léčit, ale i tak jednou třeba mohu přispět k jejich uzdravení. Zjišťuji, proč a jakým způsobem onemocnění vzniká, a hledám způsoby, jak je efektivně zastavit,“ dodala.

Karel Škubník obdržel cenu pro vynikající studenty a absolventy v doktorském studijním programu.

Druhým oceněným doktorským studentem je Karel Škubník, který působí v Ceitecu MU, kde se věnuje struktuře virů. Konkrétně studuje celosvětově rozšířený virus deformovaných křídel, který přispívá k poklesu populace včel v Evropě a Severní Americe. Mimo včely medonosné napadá tento virus také solitérně žijící včely a čmeláky. Tito opylovači jsou přitom nezbytní pro zemědělskou produkci a udržení druhové pestrosti divokých kvetoucích rostlin.

Škubník původně studoval povrchové úpravy materiálů, ale na doktorátu se pustil do nové oblasti výzkumu. „Zaujala mě možnost pracovat v Ceitecu s transmisním elektronovým mikroskopem, protože v magisterské práci jsem využíval jiný typ elektronového mikroskopu, a podle mě jsou to mocné nástroje pro studium jak pevných látek, tak biologického materiálu,“ uvedl. Strukturu zkoumaného viru tak popsal díky cryo-elektronové mikroskopii také na základě krystalografie.

Oba studenti vyzdvihují, že ocenění patří celé skupině, v níž pracují. „Cena pro mě znamená, že pracujeme na tématech, která se lidí dotýkají, a svou práci děláme dobře. Mluvím o celé laboratoři, protože v našem oboru člověk nikdy nemůže fungovat jako jednotlivec. Za oceněním vždy leží práce celého týmu lidí, kteří se navzájem doplňují,“ zdůraznila Janovská.

Hlavní novinky