Přejít na hlavní obsah

Výzva Éta podpoří aplikovaný humanitní výzkum. Šanci vidí i vědci z Muni

Technologická agentura ČR pomáhá programem Éta přenést nápady z humanitních oborů do praxe.

Najít praktické využití společenskovědního výzkumu není vždy jednoduché, a když už to jde, je těžké najít pro něj finanční podporu. Právě proto vznikl v Technologické agentuře ČR program Éta, který pomáhá přenést nápady do praxe. Na začátek května se chystá vyhlášení druhé veřejné soutěže v tomto programu, což je příležitost pro řadu výzkumných skupin Masarykovy univerzity.

V předchozí výzvě se objevilo 31 projektů z Masarykova univerzity a 15 z nich financování získalo. Jako druhý nejlepší byl přitom hodnocen nápad týmu kolem psycholožky Šárky Portešové, jehož cílem je vytvořit nový systém, který pomůže pedagogům identifikovat intelektově nadané děti.

„Uvědomujeme si, že klasické testování může v dětech vzbuzovat obavy a úzkost, a proto jsme se rozhodli pojmout vývoj testů netradičně. Nově vytvořené diagnostické subtesty zaměřené například na logické usuzování, prostorové schopnosti, paměť, ale i sociální dovednosti se budou dětem zadávat formou, která je jim velmi blízká, v podobě počítačových miniher zasazených do příběhů,“ přiblížila Portešová nápad, na který dostal její tým od TA ČR necelých dvanáct milionů korun na čtyři roky.

Výsledkem práce týmu z fakulty sociálních studií, který bude spolupracovat s kolegy z Janáčkovy akademie múzických umění a několika základními školami, bude aplikace, která zmapuje profil schopností testovaných dětí. Ukáže silné a slabé stránky tak, aby se u dítěte mohlo rovnou navázat se vzděláváním šitým na míru.

Právě základní školy mají v projektu důležitou roli. Jsou totiž takzvaným aplikačním garantem, který je specialitou programu Éta. „Garant má být spolutvůrcem konečného výstupu, což znamená, že ho dokáže pilotně otestovat v praxi,“ zdůraznil Marcel Kraus z TA ČR, který je duchovním otcem programu.

Éta je v českém prostoru unikátní možnost, jak si říct o finance na nápady z oblasti aplikovaného výzkumu propojujícího technické, humanitní a společenské vědy nebo umění. Nejde o podporu základního výzkumu. Předpokládá se, že výstupy projektů bude možné brzy využít v reálném světě.

V první veřejné soutěži organizované minulý rok se o podporu přihlásilo asi 300 nápadů a dostalo ji nakonec 94 z nich. Podle zástupců TA ČR je ale potenciál programu mnohem větší. Jen je třeba pohlídat si některé základní záležitost.

Některé z prvních podaných projektů neuspěly třeba kvůli tomu, že postrádaly společenskovědní prvek. „Lze to pochopit, znají nás hlavně zástupci technických nebo přírodovědných oborů, které jsou v programu rovněž vítány. Éta je ale konstruovaná tak, že společenskovědní disciplíny stojí ve středu jejího zájmu. Navrhovatelé by proto jádro měli postavit na společenských nebo humanitních vědách či umění do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný,“ zdůraznil Kraus.

Pokud někdo takový nápad má, může už chystat projekt. Jejich přijímání ve druhém kole veřejné soutěže začne na začátku května.

Hlavní novinky