Přejít na hlavní obsah
Pohled na základnu J. G. Mendela vybudovanou Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse.

Do Antarktidy letos Masarykova univerzita vypraví dvě menší expedice

Obě vyrazí do konce ledna. Jedna na ostrov Jamese Rosse, druhá na Nelsonův ostrov.

Sledování dopadů klimatické změny na antarktické ledovce, permafrost, jezera, vodní toky či půdu a veškerý život od mikroorganismů až po nižší rostliny je hlavní náplní letošní vědecké expedice Masarykovy univerzity na základnu J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova. Výprava, která bude mít devět členů, odjíždí z České republiky v pátek 17. ledna. Koncem ledna pak vyrazí další šestičlenná expedice na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy, kde bude sbírat vzorky pro další výzkum.

Vědecké expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá MUNI téměř patnáct let, kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu. „V rámci spolupráce s Portugalským národním antarktickým programem budeme sledovat vazby mezi osídlením odledněných ploch různými mikroorganismy a rostlinami a ústupem ledovců, a to v řádech tisíciletí, ale i jednotlivých let. Tento výzkum se zaměřuje na celou oblast Antarktického poloostrova a my jej kompletně zajišťujeme na východním pobřeží,“ uvedl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.

Podobně jako v předchozích letech se vědci na stanici J. G. Mendela dostanou z Punta Arenas přes stanici Bernardo O’Higgins na Antarktickém poloostrově. „První část cesty absolvujeme na lodi chilského námořnictva a následně nás vrtulníky chilského letectva dopraví na základnu,“ dodal vedoucí letošní expedice Kamil Láska. Vzhledem k pozdějšímu vyplutí do Antarktidy je i návrat všech členů expedice plánován na druhou polovinu března.

Druhým rokem usiluje univerzita o rozšíření antarktického výzkumného programu na Nelsonův ostrov. Mezinárodním výprava pod vedením Pavla Kaplera tam letos vyrazí koncem ledna. Jejími členy budou tři dobrovolníci z Českého antarktického nadačního fondu, který vlastní tamní infrastrukturu, a dva portugalští vědci. Expedice se zaměří na výzkum místní bioty, na technické zajištění dlouhodobých monitoringů klimatu a sběr vzorků pro kolegy z různých výzkumných institucí. Součástí výpravy bude i údržba stávající provizorní stanice, která má v některé z příštích sezón projít generální rekonstrukcí.

Letošní expedice mají nižší počet účastníků než v minulých letech, příčinou je nevyjasněné financování Českého antarktického výzkumného programu. Obě expedice prozatím hradí Přírodovědecká fakulta MU a zároveň probíhají jednání s ministerstvem školství o optimálním zajištění dlouhodobého financování českých aktivit v Antarktidě. Kontinuální vědecká činnost je totiž podmínkou pro udržení konzultativního členství České republiky v systému Smlouvy o Antarktidě. Konzultativní statut má pouze 29 států světa, které mohou spolurozhodovat o tom, jaké aktivity je možné v Antarktidě v současnosti a v budoucnu vykonávat.

Hlavní novinky