Přejít na hlavní obsah

Vědci se vrátili z Antarktidy. Kvůli technice i koronaviru s měsíčním zpožděním

Komplikovaný byl letošní návrat výzkumné expedice Masarykovy univerzity. Místo původně plánovaného návratu v druhé polovině března se devítičlenná skupina dostala do Česka až nyní.

Polární stanice Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse.

Cestu domů zkomplikovala výpravě do Antarktidy jednak závada na lodi chilského námořnictva, která je vyzvedla na ostrově Jamese Rosse až 21. března, a pak také světová pandemie koronaviru, kvůli níž ustala letecká doprava z Chile. Do Evropy se tak expedice dostala díky repatriačnímu letu Francie až 30. dubna. Po příjezdu do Česka zamíří všichni členové expedice do čtrnáctidenní karantény.

O zajištění návratu expedice se kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví ČR v Santiago de Chile zasadili také vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt a manažer programu Pavel Kapler.

„Zdržení odjezdu výpravy z ostrova o několik dní není nic neobvyklého, častým důvodem je nepříznivé počasí. Mnohem větší komplikací byla aktuální pandemie, kdy se každý den měnily podmínky ať už v dopravě nebo ohledně karantény. Dokud kolegové nenasedli do francouzského letadla, neměli jsme v podstatě žádnou jistotu, kdy se dostanou domů,“ uvedl Nývlt.

Chilská loď měla původně vysadit členy expedice v Punta Arenas, nakonec je ale dovezla do Valparaísa. Na zajištění další cesty do Česka pak výzkumníci čekali v Santiagu, kde byli v kontaktu s českou ambasádou. Za pomoci všech zainteresovaných se pak pro ně podařilo zajistit místa ve francouzském repatriačním letu.

Expedice odjela z Česka 17. ledna s cílem zajistit data pro dlouhodobé sledování dopadů klimatické změny na antarktické ledovce, permafrost, jezera, vodní toky či půdu a veškerý život od mikroorganismů až po nižší rostliny. I díky příznivému počasí se skupině v době, kdy pobývala na ostrově Jamese Rosse, podařilo splnit všechny plánované úkoly.

Do Antarktidy letos vyrazili i další odborníci z MUNI. Menší česko-portugalská expedice navštívila koncem ledna Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy, kde stahovala data z tamní meteostanice, sbírala vzorky mechů, řas či bezobratlých živočichů pro další výzkum. Výprava provedla také údržbu tamní provizorní stanice, která by měla v příštích letech projít rekonstrukcí a stát se druhou stálou základnou českých vědců na tomto kontinentu.

Tuleň Weddellův na pláži před stanicí J. G. Mendela
Vedoucí letošní výpravy Kamil Láska.
Náročná cesta po pobřeží kolem Bibby Point, které zatarasily ledové kry.
Příprava na vyplutí při odjezdu ze stanice.
Naloďování výpravy při odjezdu ze stanice.

Hlavní novinky