Přejít na hlavní obsah

MU získala granty na pět vědeckých projektů

Masarykova univerzita letos dosáhla velkého úspěchu v prestižních soutěžích Grantové agentury ČR (GAČR). Získala podporu pro tři projekty v soutěži EXPRO pro zkušené vědce a dva projekty v soutěži JUNIOR STAR pro začínající vědce.

V rámci pětiletých projektů se nyní pětice odborníků z Masarykovy univerzity bude moci věnovat vlastním badatelským tématům. 

Dalibor Blažek a Karel Říha z výzkumného centra CEITEC MU a Eva Šlesingerová z Fakulty sociálních studií získali podporu v rámci soutěže EXPRO. Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ve vysoce prestižní evropské grantové soutěže ERC. 

Projekt Dalibora Blažka má název Identifikace a charakterizace nové signální dráhy regulující sestřih pre-mRNA. Blažkem vedený tým již letos v září zveřejnil ve vědeckém časopisu Nature objev, který popisuje dosud neznámý mechanismus regulující sestřih RNA, což je zcela zásadní proces pro řízení genové exprese.

Karel Říha, který kromě své vědecké činnosti působí na CEITECu jako Zástupce ředitele pro vědu, získal podporu projektu s názvem Role biomolekulárních kondenzátů v diferenciaci zárodečných buněk rostlin. CEITEC letos také zveřejnil další úspěch tohoto vědce a jeho týmu, a to objev dosud neznámého mechanismu, který je zodpovědný za přeprogramování genové exprese během buněčné diferenciace. 

Díky Evě Šlesingerové a projektu s názvem Roboti, programování člověka a autismus/Kulturní imaginace autismu a emoční umělé inteligence putuje jeden z prestižních grantů také na Fakultu sociálních studií MU. „Velmi mě rozhodnutí potěšilo. Je to splněné přání. Hlavně pro pětiletou svobodu věnovat se tématu, které mě už dlouho baví a myslím čím dál významněji ovlivňuje a utváří naše životy a společnost. Myslím tím vzájemnou propletenost světa lidí a strojů, v konkrétním případě kulturní techno-imaginace propojující emoční programování, robotiku a autismus,“ uvedla Eva Šlesingerová, která se také zástupkyní vedoucího katedry sociologie. Její projekt začíná 1. ledna 2023, po krátkém organizačním rozjezdu a po ustanovení celého týmu s kolegy ze zahraničí, plánuje začít projekt řešit na jaře příštího roku.  

Pro excelentní začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D., kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost jsou určeny granty JUNIOR STAR. Masarykova univerzita získala dva. Pětileté projekty s možností čerpat až 25 milionů korun, možností se vědecky osamostatnit, případně založit i vlastní výzkumnou skupinu povedou Peter Fabian z Přírodovědecké fakulty MU a Ondřej Srba z Filozofické fakulty MU.

Projekt Ondřeje Srby má název Proměnlivé adaptační strategie mobilních pastevců v Mongolsku: Dynamika v komunitních historiích a vzorcích stěhování dokumentovaná orálními prameny a projekt Petera Fabiana se bude zabývat Analýzou kraniofaciálních nik skeletálních kmenových buněk. Úspěch v grantové soutěži vědce potěšil. „Za sebe mohu říct jednou větou, že jsem nadšený. Chci poděkovat GACR-u za podporu, která mi pomůže vybudovat výzkumnou skupinu v rámci přírodovědecké fakulty a Ústavu experimentální biologie. V předkládaném projektu se zaměříme na studium zcela nové populace buněk, které jsme nedávno objevili, a u kterých předpokládáme, že fungují jako nika pro podporu kosterních kmenových buněk,“ uvedl Peter Fabian. " 

Na procesu hodnocení se podíleli výhradně zahraniční vědci. Probíhalo ve dvou fázích – každý podpořený projekt byl nejdříve hodnocen šesti odborníky na dané téma a poté podrobně diskutován na zasedání oborové komise. „V rámci soutěží EXPRO a JUNIOR STAR byly podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získali podporu mezinárodních hodnoticích panelů,“ potvrdil předseda GAČR Petr Baldrian. „Důležité je, co mají tyto projekty přinést. U EXPRO se očekává průlom v daném vědním oboru a JUNIOR STAR umožňují vybudovat novou samostatnou vědeckou generaci,“ dodal.

Grantová agentura České republiky (GAČR) bude nově financovat celkem 10 projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Na projekty je v průběhu pěti let určena celkem téměř miliarda korun.

Hlavní novinky