Přejít na hlavní obsah

Vědecké výsledky MU systematicky dostupné pro všechny

Masarykova univerzita má schválenou Strategii Open Science MU 2022-2028. Jde o klíčový dokument definující kroky univerzity k tomu, aby co nejefektivněji sdílela výsledky své vědecké a odborné činnosti v rámci akademického sektoru, ale také s veřejností. 

Core team Open Science.

Kromě sdílení vědeckých článků, jejichž publikace v takzvaném „otevřeném režimu“ se už dnes stává standardem, si Masarykova univerzita předsevzala systematicky podpořit také oblast sdílení a správy vědeckých dat. Jedná o obdobnou iniciativu, jaká již několik let probíhá v rámci veřejné správy skrze Národní katalog otevřených dat, ale v akademickém prostředí. Příkladem takového využití dat veřejného sektoru je pak například možnost zobrazení dostupnosti přesných odjezdů a polohy dopravních prostředků ve městě v mobilních aplikacích.

Strategie má za cíl posílit společenskou odpovědnost univerzity, neboť vědecké výzkumy jsou zpravidla hrazeny z části nebo plně z veřejných rozpočtů. „Koncepční sdílení výzkumných výsledků napomůže opakovanému využití těchto dat, jak z řad veřejnosti, například nadšenci do vědy, popularizátory nebo občanskými vědeckými projekty, tak i z řad komerčních subjektů, kdy produkty s vyšší přidanou hodnotou opětovně přinesou více peněz do státního rozpočtu, tedy i více peněz pro vědu a její celospolečenské uznání jako takové,“ uvádí Open Science manažer MU Jiří Marek, pod jehož vedením Core tým Open Science strategii vypracoval.  

„Jsem velmi ráda, že Masarykova univerzita je první univerzitou v České republice s takto podrobně a systematicky popsaným přístupem k otevřené vědě. Kroky uvedené v dokumentu jsou klíčové a jsou potřebné k tomu, aby náš výzkum byl konkurenceschopný na evropské i světové úrovni,“ říká prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová, která agendu Open Science ve vedení univerzity zaštiťuje.

Strategie je na Masarykově univerzitě realizována prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky MU ve spolupráci s Odborem výzkumu rektorátu Masarykovy univerzity. „Open Science a zejména sdílení vědeckých dat v takzvaném FAIR režimu jsou klíčové pro moderní a digitální rozvoj univerzity ve 21. století. Strategie koncepčně tyto aktivity řeší a připravuje univerzitu na nové výzvy, které nás čekají v následujících letech, jako je například pro Českou republiku implementace European Open Science Cloud, neboli prostředí pro celoevropskou správu výzkumných dat,“ dodává ředitel ÚVT MU Luděk Matyska.

Obecným cílem a vizí Strategie Open Science MU 2022–2028 je zajistit, aby se principy otevřené vědy staly integrální součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi. Tento krok umožní univerzitě nejen zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu, ale také rozvinout pokročilou formu služeb na podporu vědy a podpořit systémovou změnu, kterou celý vědecký sektor ve vyspělém světě nyní prochází.

Hlavní novinky