Přejít na hlavní obsah

MU se podílí na projektu EU na podporu Open Access publikování

Projekt je financován v rámci programu HORIZON Europe a jeho cílem je rozvíjet a podporovat institucionální publikování s otevřeným přístupem. 

Ústav výpočetní techniky a Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress se spolu s dalšími 23 institucemi ze 14 evropských zemí zapojily do tříletého projektu „Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access“ (CRAFT–OA). Podpora institucionálního publikování s otevřeným přístupem (diamond open access) v praxi znamená, že autor ani čtenář neplatí žádné poplatky.

Projekt byl zahájen v lednu dvoudenní online schůzkou, osobně se účastníci poprvé setkají v březnu v německém Göttingenu. Závěrečným výstupem projektu CRAFT–OA se stanou konkrétní služby a nástroje pro různé fáze publikačního procesu. Jednotlivým publikačním platformám a institucím umožní zlepšit úroveň publikování, profesionalizovat se a lépe spolupracovat.

Jak uvedla Margo Bargheer, koordinátorka CRAFT-OA z Univerzity v Göttingenu: „Existuje nespočet angažovaných časopisů s otevřeným přístupem, které svým autorům i čtenářům chtějí nabízet možnosti diamond open access. Díky našemu projektu budou těžit ze společného postupu a sdílených služeb, ale především ze sdílení znalostí v oblasti profesionálního institucionálního publikování a propojení s dalšími odborníky tak, aby byli schopni sami rozvíjet své publikační projekty.“

Spolupracující instituce konsorcia CRAFT-OA přicházejí do projektu s dlouhodobými zkušenostmi s institucionálním publikováním a fungující infrastrukturou. Zároveň však mají také odhodlání dále budovat a rozvíjet své kapacity v této oblasti. CRAFT-OA jim přinese nové nástroje, školení, vzdělávací materiály, informace a služby. Podpoří prohlubování vzájemné spolupráce a budování odborných komunit, díky nimž budou výstupy projektu dlouhodobě udržitelné.

Projekt CRAFT-OA zapadá do kontextu podpory diamond open access ze strany Evropské unie. Je komplementární vůči již dříve spuštěnému projektu DIAMAS („Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication“), který působí mimo technickou stránku věci, cílem je pak vybudování kapacitního centra a rozvoj komunity. Další projekt PALOMERA („Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area“) se také zaměřuje na institucionální vědeckou komunikaci, konkrétně na knihy a na politiku jejich vydávání.

Hlavní novinky