Přejít na hlavní obsah

Příčina krize? Nerozvinutý neziskový sektor v oblasti financí

Na ekonomicko-správní fakultě přednášel světový odborník na občanskou společnost Helmut Anheier.

Helmut Anheier je profesorem sociologie a děkanem Hertie School of Governance v Berlíně.

Jednou z příčin ekonomické krize je nedostatečně rozvinutý neziskový sektor v oblasti financí. Právě s takovou hypotézou a s návodem na řešení tohoto problému přijel na Masarykovu univerzitu v půlce ledna přednášet světový odborník na občanskou společnost Helmut Anheier.

„Svět financí se za poslední desetiletí výrazně proměnil. Řada finančních institucí se zbavila své zakotvenosti v lokálním prostředí, když vstoupila s vidinou zisku na globální trhy, a ztratila se tak z dohledu občanské společnosti," řekl na úvod své přednášky na Ekonomicko-správní fakultě MU Anheier, který je profesorem sociologie a děkanem Hertie School of Governance v Berlíně.

Právě v tom, že finanční společnosti ztratily vazbu ke konkrétnímu prostředí a že občané nemají nadále přehled o tom, co vlastně tyto firmy dělají, vidí Anheier jednu z prapříčin přetrvávající ekonomické krize.

Aby společnost napříště zabránila opakování podobné situace, je podle něj potřeba využít metod sociálního inženýrství k cílenému rozvíjení občanské společnosti v oblasti financí. Výsledkem by měl být vznik protiváhy k dominantním státním orgánům, jejichž cílem je zpravidla regulace trhu, a k soukromým firmám, které se orientují výhradně na zisk.

Anheier poukázal na skutečnost, že právě v oblasti financí je v neziskovém sektoru výrazná mezera. Prakticky totiž neexistují neziskové organizace ani jiné dlouhotrvající aktivistické snahy spojené s touto oblastí. Do očí bijící je to podle něj zejména v kontrastu k tématům, jako je ochrana životního prostředí nebo lidských práv. Protože v oblasti financí nefunguje občanská společnost, lidé se o problémech dozvídají, až když je pozdě a chodí demonstrovat až v okamžiku, kdy už např. nemůžou sehnat zaměstnání.

„Potřebujeme proto pomocí peněz z nezávislých nadací cíleně vychovat a posléze zaplatit mladé lidí, kteří budou sice kvalitně vzděláni v oblasti financí, ale nevstoupí do finančního světa, nýbrž zůstanou nezávislými experty," uvedl Anheier.

Připustil, že tento proces může trvat dekády, dodal ale, že je nutné ho i navzdory vysokým počátečním nákladům nastartovat. Podle Anheiera totiž může fungující neziskový sektor v oblasti financí do budoucna zabránit daleko větším ztrátám.

Hlavní novinky