Přejít na hlavní obsah

Spin-off firma koupila licenci na plazmovou trysku

Zařízení na povrchovou úpravu materiálů už hledá průmyslové uplatnění. Vědci z MU jej patentovali loni.

Štěrbinová plazmová tryska.

Další patentem a také prodanou licencí se může chlubit Masarykova univerzita. Díky chemikům z přírodovědecké fakulty vznikla takzvaná štěrbinová plazmová tryska, která se dá využít pro úpravu povrchů. Práva k užívání vynálezu na vytváření plazmatu za atmosférického tlaku ve štěrbinové trysce koupila soukromá společnost. 

Spin-off firma Nano Fusion za vynález a zařízení k jeho provádění zaplatí 900 000 korun a každoročně univerzitě poputují další poplatky za jeho užívání.

Plazmatické štěrbinové trysky jsou určeny pro povrchové úpravy materiálů a jsou výsledkem pokračování výzkumu plazmové tužky, což je dutá elektroda s úzkou kapilárou vytvářející plazmovou trysku, jíž proudí pracovní plyn, nejčastěji argon. V trysce se generuje výboj, který aktivuje plyn. To vyvolává chemické reakce, jež mohou měnit vlastnosti upravovaného materiálu. Plazmovou tužku vyvinuli vědci z MU v roce 1996, patentovat ji nechali v roce 1998.

„Zjistili jsme, že plazmová tužka upravená do formy multitrysek není vhodná pro průmyslové využití. Výrazně lepší řešení nabízejí štěrbinové trysky, které umožňují velmi snadné vytváření homogenního plazmatu na šířku desítek centimetrů a také nanášení funkčních povlaků na materiálech za pomoci látek ve formě aerosolu,“ uvedl vedoucí výzkumu Miloš Klíma.

Miloš Klíma seřizuje plazmovou trysku.
Zažehnutí výboje ve štěrbinové plazmové trysce.
Současný vynález, o jehož patentování požádala univerzita na konci roku 2012, je mimo jiné jedním z výstupů projektu CEPLANT placeného z evropského operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podíleli se na něm kromě Klímy také studenti Maja Gašić a Michal Makovec a konstruktér Jan Zahradník, který je spolumajitel tohoto vynálezu.

„Prodej licence patří k zatím největším úspěchům Centra pro transfer technologií. Očekáváme však, že obdobných úspěchů bude přibývat,“ uvedla ředitelka centra Eva Janouškovcová. Společnost Nano Fusion bude bude technologii sama využívat a bude se také podílet na jejím patentování v zahraničí. První průmyslové aplikace lze očekávat v horizontu několika měsíců.

Hlavní novinky