Přejít na hlavní obsah

Centrum polského práva pomáhá samosprávě

Studenti právnické fakulty se věnují především právní komparatistice.

Studie pro Královéhradecký kraj, která popisuje a srovnává činnost orgánů veřejné správy v České republice a v Polsku, analýza činnosti jednotlivých orgánů veřejné správy a samosprávy v Česku nebo organizace mezinárodních konferencí. To jsou příklady činností občanského sdružení Centrum polského práva, které sdružuje hlavně studenty právnické fakulty.

Doktorští a magisterští studenti z Centra se věnují především právní komparatistice. I když jsou právní řády obou zemí podobné, rozdílů je celá řada a mohou mít zásadní praktické dopady na subjekty, které budou v druhé zemi fungovat.

„Například v České republice je na vysoké úrovni elektronizace veřejné správy, což v Polsku, i vzhledem k jeho velikosti, na takové úrovni není možné. My bychom se zase od Poláků mohli inspirovat třeba v oblasti vědy finančního práva,“ uvádí předseda Centra Damian Czudek.

Nejen daňové správě, ale i dalším oblastem obchodního, finančního a živnostenského práva se věnovali čeští a polští studenti na druhé mezinárodní konferenci organizované Centrem polského práva. „V Polsku například upravuje obecné otázky týkající se podnikání obecný předpis a zvláštní zákony pak regulují dílčí otázky. V Česku je nejrozšířenější formou podnikání v živnostenskoprávním režimu, které je upraveno samostatným právním předpisem. Jiné formy podnikání jsou však upraveny samostatnými právními předpisy nezávisle na živnostenském zákoně,“ přiblížil jeden z rozdílů Czudek. „Zásadní odlišnosti je možné spatřovat i v oblasti pracovního práva, kdy Poláci rozlišují zcela jiné typy dohod s jinými důsledky oproti českému právu“, dodává Czudek.

Mezi další zajímavé rozdíly patří mimo jiné fungování finančních a dalších úřadů. Zatímco v České republice je správcem daně příslušný finanční úřad jako instituce, v Polsku je to přímo ředitel obdobného orgánu. Zákon tak dává najevo, že za jednání daného úřadu je zodpovědná konkrétní osoba. I když mnohé rozdíly mohou vypadat nepodstatně, pro práci právníků mají zásadní význam. „Při srovnávání právních systémů je důležité jít od začátku a věnovat se i detailům. V opačném případě totiž srovnáváte nesrovnatelné,“ poznamenal student práv.

Ověřit si to mohli účastníci poslední konference i na jiných příkladech. Část setkání se totiž věnovala srovnávání konkrétních prvků evropského a islámského práva především z oblasti finančního práva.

Lidé z Centra polského práva se nechtějí omezovat jen na tyto dvě země. V těchto dnech pořádají konferenci, na níž budou srovnávat právní a ekonomické aspekty podnikání v zemích V4.

Hlavní novinky