Přejít na hlavní obsah

Z Brna mizí malé obchody, centrum ale pomalu ožívá

Geografové zkoumali maloobchodní síť v Brně. 

Malé obchody z centra Brna mizí.

Když chtěli Brňané v roce 1976 udělat velký nákup, znamenalo to, že museli dorazit do středu města. V centru se nacházelo 42 procent městské prodejní plochy. Dnes už je to jen 7,2 procenta. Za změnou poměru je nárůst velkých obchod­ních center na okraji Brna.

Mimo jiné tuto velkou změnu ukazuje výzkum maloobchodní sítě, který dělali pro brněnský magistrát odborníci z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU.

Tak velká proměna může vzbuzovat obavy o to, jestli se z centra města nevytrácí život. Ondřej Mulíček, který společně s kolegou Robertem Osmanem výzkum koordinoval, ale uklidňuje. Dobu upadání zájmu o centrum už má prý Brno snad za sebou. „Na minimum jsme se dostali v roce 2009, tehdy zde bylo jen 6,2 procenta pro­dejní plochy. Změna poměru je dána také tím, že velké plochy extrémně vyrostly v jiných částech města,“ vysvětluje Mulíček.

Na čísla z poloviny 70. let už se ale Brno nikdy nevrátí. Mimo jiné proto, že se role městského centra proměnila. „Už není rezidenční oblastí, ale místem, které se zaplňuje kolem deváté ran­ní a v šest večer zase vylidňuje,“ naráží specia­lista na fakt, že třeba v domech kolem náměstí Svobody sídlí spíš kanceláře než lidé.

Další důvod je ten, že se zcela změnilo ná­kupní chování lidí. Dřív se třeba pro potraviny chodilo denně nebo obden, dnes si lidé denně obstarávají jen drobnosti a jednou týdně vy­rážejí do velkých nákupních center, která jsou často v okrajových částech města. „Velkou roli zde hraje faktor mobility, většina lidí pomysl­ně obývá daleko větší prostor než dříve. Přitom bychom ale neměli zapomínat na ty, kteří tak mobilní nejsou,“ zmiňuje Mulíček.

Rozložení maloobchodních prodejen v Brně v roce 2013.

Jeho slova dokládají data obsažená ve studii. Zatímco celková velikost prodejní plochy v Brně razantně vzrostla (z 276 205 m² v roce 1997 na 672 768 m² v roce 2013), počet obchodů se snižu­je, od roku 2006 asi o 135 prodejen ročně.

To znamená, že obchody jednak zanikají, a když vznikají nové, tak rovnou ve větších ve­likostních kategoriích. Jinak se ale zdá, že už se maloobchodní trh ve městě nasytil – oproti poslednímu výzkumu v roce 2009 se celková velikost prodejní plochy ve městě zvedla asi jen o deset tisíc m².

Studie vzniká v Brně každé tři roky od roku 1997, poprvé se zpracovávala mimo jiné jako reakce na začátek budování velkých nákup­ních center a příchod nadnárodních řetězců. Obyvatelé i úředníci měli obavy z toho, jaký vliv to bude mít na maloobchodníky, ale v de­batě chyběly věcné argumenty a tvrdá data. Ty nyní poskytuje série pravidelných studií, která je podle slov Ondřeje Mulíčka na české poměry jedinečná – žádné jiné město si maloobchod tak podrobně nemonitoruje.

Vychází-li z ní, že malé obchody z města mizí, je ale třeba říct, že existují i lokality, kde se jim pořád daří. Příkladem je brněnský Cejl. „Lidé, kteří tam bydlí, patří k těm méně mobilním, takže se na místě udržuje úzký vztah mezi na­bídkou a poptávkou,“ podotýká Mulíček a dodá­vá, že obecně máme špatný pocit z toho, že se malé obchody ztrácí, ale likvidujeme je částečně sami svým pragmatickým chováním.

Geografové na výzkumu intenzivně praco­vali více než tři měsíce. Skupina šesti až osmi studentů a doktorandů si město rozdělila do po­myslných sekcí a každý měl za úkol fyzicky na­vštívit každý obchod ve svěřené lokalitě, zjistit jeho sortiment a velikost prodejní plochy.

Výsledky teď brněnskému magistrátu po­slouží jako podklad pro rozvoj města. „Cítíme, že by bylo vhodné udělat také výzkum nákup­ního chování, aby lidé vysvětlili svoje pohnutky k tomu, jak a kde nakupují. To už by ale byl úkol i pro sociology,“ myslí si Mulíček.

Hlavní novinky