Přejít na hlavní obsah

Sociolog zkoumá vztah studentů ke svatbě a dětem

Sociolog Benjamin Vail se dotazuje studentů, jak vnímají partnerství a rodinu.

Chtějí studenti vstupovat do manželství a mít děti?

Chtějí se dnešní studenti Masarykovy univerzity ženit či vdávat a touží po dětech? Co hledají u svého potenciálního životního partnera či partnerky? Sociolog Benjamin Vail z fakulty sociálních studií zahájil výzkum postojů studentů k manželství a rodině jako svůj první projekt v rámci sociologie rodiny.

„Je to první krok ve snaze pochopit budoucnost manželství v České republice, což je moje hlavní motivace. V Česku i jinde v Evropě totiž klesá porodnost pod hranici prosté reprodukce, což významně ovlivňuje budoucnost celé společnosti,“ vysvětlil důvody studie americký sociolog Vail. Doufá, že šetření ukáže směry, kterými se společnost může vyvíjet a co je pro mladé lidi mezi 18 a 25 lety v oblasti vztahů důležité.

„Pokud většina respondentů bude tvrdit, že je pro ně manželství důležité, chtějí se vdát či oženit a mít děti a berou manželství jako závazek na celý život, je pravděpodobný budoucí vývoj jiný než ve chvíli, kdy většina odpoví, že si není manželstvím jistá a není pro ně důležité,“ přiblížil očekávané výsledky dotazníkového šetření sociolog.

Benjamin Vail se původně věnoval sociologii životního prostředí, ale nyní se začíná orientovat na oblast rodiny. „Ve skutečnosti to spolu souvisí, protože v sociologii životního prostředí jde o hledání udržitelnosti a rovnováhy mimo jiné i sociální. Jsem stále více přesvědčen, že rodina je základní jednotkou společnosti a její změny mají silný vliv na budoucnost,“ poznamenal Vail.

Ke studii ho inspirovala také podobná šetření ve Spojených státech amerických, kde je sociální situace odlišná. „Ještě donedávna tam byly hodnoty manželství a rodičovství silnější než v Evropě. Americké studie ukázaly, že tamní mladí lidé se chtějí ženit a vdávat a manželství je pro ně důležité. Na druhou stranu jsou ale hodně skeptičtí k tomu, zda se jim podaří najít toho správného partnera,“ uvedl Vail, který chce výsledky z USA porovnat s těmi českými.

Tento fenomén pravděpodobně souvisí s tím, s jakou situací se mladí lidé setkávají ve vlastní rodině. Postoje k manželství u nich totiž silně ovlivňuje i to, zda jsou jejich rodiče rozvedení. Mnoha lidem také chybí modely rodinného života, protože už v takové míře nežije v domácnosti více generací a mladí lidé nemají možnost učit se, jak milovat, zvládat konflikty, postarat se o děti a podobně.

Jeho první výzkum v oblasti rodinné problematiky je zaměřený pouze na studenty Masarykovy univerzity, kteří jsou svobodní. Chce zjistit, co si otázkách rodinného života myslí a co vůbec od života chtějí.

» Dotazník naleznete zde.

Hlavní novinky