Přejít na hlavní obsah

Jakým škodlivinám člověk čelí? Ukážou nové přístroje v Recetoxu

Technika za 27 milionů korun pomůže sledovat toxiny, které se ukládají v životním prostředí i v lidském těle.

Novou techniku v hodnotě 27 milionů korun získalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity (Recetox). Vědci se teď díky nim budou moci podrobněji zabývat problémy z oblasti environmentální chemie nebo ekotoxikologie.

Největší investicí bylo pořízení analytického systému plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostním detektorem typu Orbitrap. „Umožňuje zkoumat produkty degradace látek v prostředí nebo v živých organismech. Je vhodný pro analýzu nízkých koncentrací kontaminantů, metabolitů a degradačních produktů v životním prostředí i v lidských tkáních,“ vysvětlila Jana Klánová, ředitelka centra.

Další pořizované přístroje podpoří základní výzkum, který vede k pochopení mechanismů chemických procesů a mechanismů toxicity a imunotoxicity. Zároveň budou sloužit aplikačně orientovanému hledání nových biochemických ukazatelů, syntéze receptorů a vývoji biosenzorů.

Výzkumné programy Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se aktuálně věnují environmentální chemii, ekotoxikologii, fotochemii, supramolekulární chemii a proteinovému inženýrství. Přístroje využívají všechny tyto výzkumné skupiny tak, aby umožnily expanzi do nových oblastí.

Úkolem Recetoxu je získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze informací o specifických typech znečištění životního prostředí vědci postupně propojují s existujícími informačními systémy o zdravotním stavu populace v regionu.

Přístroje byly pořízeny v rámci projektu CETOCOEN Upgrade, který financoval Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Celková maximální možná výše dotace činila necelých 27 milionů korun, z čehož necelých 23 milionů tvořily prostředky Evropské unie a asi čtyři miliony spolufinancoval státní rozpočet.

Hlavní novinky