Přejít na hlavní obsah

Ochrannou známku má univerzita na rádio i sbírku mikroorganismů

Masarykově univerzitě náleží celá řada ochranných známek. Dokonce má už požádáno i o zapsání slova Muni.

Univerzita má už požádáno o zapsání ochranné známky Muni.

Co mají společného Rádio R, Ambasadoři MU nebo Ceitec? Všechno to jsou ochranné známky, které má zapsané Masarykova univerzita. Známka je jedním ze způsobů, jak lze chránit určitý typ duševního vlastnictví, třeba něco, co danou věc či instituci odlišuje od ostatních.

Ochrannou známkou může být podle zákona jakékoliv označení schopné grafického znázornění. Jde hlavně o slova, ale i kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo obalu. Důležité je, aby označení odlišovalo výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb někoho jiného. Kdo chce svoji známku ochránit, musí si, podobně jako v případě patentů na vynálezy, podat přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví.

„Ochranné známky mohou být slovní, obrazové (tedy něco jako logo) a kombinované – ty chrání jak obrazové znázornění, tak i samotný text. Pokud je známka zapsaná v černobílém provedení, jsou tím chráněny i jakékoliv barevné kombinace, vyjma těch, které by zásadně změnily smysl značky,“ vysvětlila manažerka duševního vlastnictví Markéta Vlasáková z Centra pro transfer technologií MU.

Jako kombinovaná známka je zapsaný třeba zmíněný Ceitec. Ten je zaznamenán v černobílé podobě, teoreticky je tak chráněno nejen známé zelené logo, ale třeba i fialové, modré nebo žluté.

Pokud úřad vyhoví a známku zapíše, ta pak platí deset let od podání přihlášky. „Jestliže chce majitel známku chránit dál, musí platnost obnovit,“ popsala Vlasáková s tím, že lze známku prodlužovat do nekonečna. Aktuálně nejstarší platná známka v Česku je Pilsner Bier z roku 1859. Nejstarší známkou MU je „CCM“, která chrání označení České sbírky mikroorganismů.

Celkem má univerzita zapsáno 38 ochranných známek. Požádáno má i o zapsání slovní ochranné známky Muni. Rozhodnutí o této žádosti ale úřad odkládal, než se vyřešil spor o přihlášku na známku Miss MUNI Brno. Z názvu by se mohlo zdát, že jde o volbu královny krásy z řad studentek MU. Ve skutečnosti ale univerzita neměla se soutěží nic společného, a proto se rozhodla bránit. Úřad dal škole letos na jaře za pravdu.

„Označení Muni získalo v důsledku dlouholetého užívání rozlišovací způsobilost,“ napsal v rozhodnutí úřad, který se ztotožnil s argumentem, že by značka mohla parazitovat na dobrém jménu Masarykovy univerzity. „Vyřešením této tzv. kolizní přihlášky se snad odblokuje řízení o naší přihlášce a my se budeme moci brzy pochlubit ochrannou známkou Muni,“ uzavřela Vlasáková.

Autorka působí v Centru pro transfer technologií Masarykovy univerzity. 

Hlavní novinky