Přejít na hlavní obsah

Jste připraveni čelit šikaně?

Věra Vojtová z katedry speciální a inkluzivní pedagogiky komentuje medializaci tématu šikany na školách.

Před nedávnem se v médiích objevily články na téma šikany ve školách a toho, že tento problém učitelé neumí řešit. Pojďme se na to podívat z trochu jiného pohledu.

Šikana je… Šikana se vyskytuje v prostředí… Šikanu jsem zažil(a)… Co můžeme doplnit do těchto neúplných vět? Jednoduchý experiment ve skupině lidí (navzájem si cizích, spolupracujících nebo v přátelských vztazích) ukáže, že rozdíly v uchopení tohoto závažného problému jsou velké.

Šikana je vždy spojená s arogancí, nízkým respektem na jedné straně a pocitem ohrožení, bezradnosti na straně druhé (a to bez ohledu na prostředí, ve kterém se odehrává). Šikana je nemoc vztahů s podhoubím bacilů i s možností léčby. Narušuje významně kvalitu života všech, jichž se dotýká.

Šikana se vyskytuje v jakémkoli prostředí, v němž se pravidelně setkávají skupiny lidí, kteří jsou ve větší nebo menší míře závislí na vzájemné interakci. Škola je právě takovým prostředím. Vztahová síť je ve škole bohatá ve vertikální i horizontální úrovni. Nemoc šikany se tedy může šířit v mnoha směrech. Nemoc si nevybírá.

Důležité proto je chránit školu před bacily. Jak? Prevencí a zdravým životním stylem. Základem prevence je respekt a reflexe. Respekt vedení školy k učitelům, k ostatním pracovníkům i k rodičům podporuje respekt mezi žáky. Stejný účinek má i respekt učitelů k žákům. Jeho součástí je zájem o názory a učební pohodu žáků. Zdravý životní styl je podmíněn orientací výuky na podporu žáků v učení ve smyslu zvládání jejich úkolů a naplňování cílů učiva. Podstatou reflexe je pak včasné vyhodnocení signálů z nemocných interakcí a reakce na ně. 

Šikana na školách byla, je a bude. Šikanu na školách nelze považovat za problém mladých absolventů. Jaké procento mladých pedagogů je na každé škole, že výše uvedený článek spojuje výskyt šikany s mladými pedagogy a jejich připraveností? Proti takovému nálepkování bych se ráda ohradila.

Tématem dne je spíše, jak s šikanou školy pracují, jak na ni reagují a jak rychle šíření této nemoci zastaví. Studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsou na boj s touto nemocí připravováni. V praxi však potřebují mít oporu ve zkušených kolezích a vedení školy.

Pedagogická fakulta MU připravuje (vedle pedagogů přímo zaměřených na speciálně pedagogickou podporu a intervenci dětí s problémovým chováním) pedagogy všech učitelských oborů na prevenci i zdravý životní styl v prostředí školy. Tato témata jsou zakomponovaná ve všech předmětech společného základu. Do větší hloubky jsou tematizovaná v prakticky orientovaných seminářích, například metodika respektující výchovy, sociálně-patologické jevy v životě žáků, výchovné situace ve škole.

Tyto znalosti i znalosti z oboru si mohou studenti ověřit v předmětech praxe. Praxe studentů pedagogiky prochází všemi ročníky magisterského studia a dvěma ročníky studia bakalářského. Reflexivní semináře navazující na praxi jim poskytují prostor pro reflexi konkrétních situací a výzev, kterým v praxi čelili. Pedagogická fakulta spolupracuje na rozvoji kompetencí studentů v praxi se školami. Systematicky pracuje na tom, aby studenti uměli reagovat na situace ve škole, vyhodnocovat potřeby žáků a intervenovat ve prospěch jejich učení. Zapojení mladých učitelů do skutečného života školy a upevňování jejich dovedností reagovat nejen na šikanu je však již na školách samotných.   

Autorka je vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU.

Hlavní novinky