Přejít na hlavní obsah

Co chtějí Univerzity za klima na MUNI

Cílem hnutí Univerzity za klima je do akademické debaty vnést otázku klimatu a začít ji aktivně řešit.

Hnutí Univerzity za klima (UzK), které se do povědomí zapsalo díky listopadové okupační stávce Univerzity Karlovy, není pouze pražskou aktivitou. Jednotlivé skupiny studentů i zaměstnanců se organizují napříč celou republikou, například v Ostravě, Olomouci a Brně.

Univerzita je místem, kde by měla probíhat diskuse nezávisle na politickém uspořádání v parlamentu nebo osobnostním nastavení Hradu. „Ve chvíli, kdy máme vědecká data, není místo na výmluvy nebo konformitu. Univerzita ze své podstaty má jít proti stávajícímu uspořádání, pokud je alibistické nebo prostě jenom líné,“ říkají zástupci Univerzit za klima, a společně proto vítáme příslib Masarykovy univerzity z loňského prosince, že zapojí zástupce UzK do přípravy strategického záměru a že dává prostor tomu, aby se v problematice opatření proti změnám klimatu postupovalo koncepčně.

Chceme, aby se MUNI začala systematicky zabývat snižováním dopadů své činnosti na životní prostředí. V rámci fakult by měly vzniknout pracovní skupiny, v nichž musí zasednout odborníci, kteří budou svou agendu vykonávat na plný úvazek. Ta může zahrnovat analýzy, návrhy a doporučení děkanovi, jak méně zatěžovat životní prostředí. Není to však vše, co může univerzita dělat. Její rolí je vzdělávání a výzkum. V rámci zmíněné agendy by měly vznikat fondy pro studentské projekty, které se zabývají zmírňováním dopadů lidské činnosti na klima.

Chceme také, aby se odstranil kritický nedostatek předmětů, které se klimatickým změnám věnují. Fakultou, která by tuto agendu měla sofistikovaně předávat v podobě předmětů nabízených celouniverzitně, je ta přírodovědecká. První vlaštovkou může být předmět Klimatické změny, který je však vyučován pouze jednou za dva roky. Každoročně je pak vyučována Sociologie klimatické změny na fakultě sociálních studií.

Dále chceme, aby MUNI zaujala jasné stanovisko ke klimatické změně a komunikovala současné vědecké poznání o příčinách změny klimatu směrem k veřejnosti. Jedná se i o aktivní prezentaci již dosažených výsledků v tématu zmírňování klimatických změn. Vědění nesmí zůstávat za akademickými zdmi, v tomto se musí univerzita více otevřít a vstupovat do dialogu s širokou veřejností.

Hnutí Univerzity za klima netvrdí, že by vysoké školy byly nejvýraznějšími znečišťovateli životního prostředí. Svým akcentem na aktivitu upozorňuje na důležitost třetí role univerzit jako přispěvatele k národnímu i regionálnímu rozvoji. Univerzita by měla být hodnotovým leaderem, který zbytku společnosti ukazuje způsoby, jak se zodpovědně vztahovat k životnímu prostředí a jeho zachování pro budoucí generace. To by měl být její morální odkaz.

Nastávající změna klimatu by neměla zůstávat jen mediálním, aktivistickým a politickým tématem. Zájmem UzK je akcentovat a přinášet hlas akademiků, vědců a expertů, a tím zmírňovat politizaci celého tématu. Univerzity a vědecké instituce by měly být první, kdo se ke klimatické změně vyjadřují a poskytují data a závěry. 

Autorka je studentka Přírodovědecké fakulty MU.

Hlavní novinky