Přejít na hlavní obsah

Stipendijní fondy – máme se o ně bát?

Glosa studentského senátora Ondřeje Mocka k výpadku prostředků na financování stipendií.

Výše poplatku ve vysokém školství je vždy nekončící souboj několika protichůdných postojů. Masarykova univerzita musela opět otevřít tuto debatu o poplatcích kvůli výroku Nejvyššího správního soudu. O tomto už bylo napsáno mnoho. Rád bych se nicméně věnoval jiné straně mince.

Na základě výroku soudu se rektor rozhodl snížit výběr poplatků za prodlouženou dobu studia na minimu, čili zhruba 4000 korun. Propad je to drastický a pohybuje se v rozmezí 10 až 20 tisíc korun dle konkrétní fakulty. Tento pokles se nicméně logicky musí někde projevit. Poplatky za prodlouženou dobu studia nejsou využívány fakultami k jejich vlastnímu provozu, ale naopak dostávají se zpět ke studentům – plní se pomocí nich stipendijní fond.

Logikou tohoto nastavení je ten fakt, že peníze vybrané od studentů ve finále dále pomáhají studentům. Dobrým studentům. Myslím, že každý z nás si dokáže představit, jak tento výpadek právě nás studující zasáhne. Určitě budou potěšeni ti, kteří prodlužují své studium a budou platit méně. Horší to ale bude s těmi, kteří výhledově hodlali sáhnout po některém ze stipendijních programů.

Smyslem peněz ve stipendijních fondech je motivovat studenty ke skvělým výkonům, umožnit jim poznat akademické či pracovní prostředí i v zahraničí, ocenit ty nejlepší. Výpadek peněz, který nastal, samozřejmě všechny tyto cíle do velké míry ohrožuje. Nechci mluvit o katastrofických scénářích, ale příjemné to nejspíše nebude.

Proto bych tímto rád za celou Studentskou komoru Akademického senátu MU apeloval na to, abychom nezavřeli cestu ocenění našich výborných studentů a na základě vnějšího zásahu nepřestali motivovat ty nejlepší, co zde máme. Fakulty případně rektorát mohou do stipendijního fondu převádět i jiné peníze než výše zmíněné poplatky. Vzhledem k tomu, že se blíží čas sestavování rozpočtu, bych tak rád všechny zúčastněné vyzval, aby co nejlépe promysleli výhled (a to nejen na následující rok) svých stipendijních programů a zvážili, nakolik a jakou částkou si váží svých dobrých studentů.

Autor je členem Studentské komory AS MU.

Hlavní novinky