Přejít na hlavní obsah

Univerzita pozastavila vyměřování poplatků za prodlouženou délku studia

Jasno o dalším postupu ve vybírání poplatků by mělo být do zahájení nadcházejícího akademického roku.

Ilustrační foto.

Masarykova univerzita (MU) od 1. srpna pozastavila vyměřování poplatků za prodlouženou délku studia. Vedení školy tak reagovalo na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který zamítl kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu týkajícího se výběru poplatků za prodlouženou dobu studia. 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zásadním způsobem mění zavedený výklad Zákona o vysokých školách uplatňovaný nejen na Masarykově univerzitě, ale i na řadě dalších vysokých škol. Postup, který Nejvyšší správní soud prohlásil za protizákonný, byl uplynulých 15 let opakovaně schvalován ministerstvem školství, kterému univerzita všechna znění statutu předkládala tak, jak zákon vyžaduje.

Podle současného znění statutu MU stanoví konkrétní výši poplatků spojených se studiem pro příslušný akademický rok opatření děkana po projednání v akademickém senátu fakulty, a to před termínem stanoveným pro podávání přihlášek ke studiu pro tento akademický rok. NSS argumentuje tím, že ve statutu vysoké školy má být přímo stanovena zcela konkrétní výše poplatku. 

Dopad rozhodnutí NSS nyní vedení univerzity analyzuje z právního i ekonomického hlediska. Návrh nového opatření připraví do zahájení nového akademického roku.

Hlavní novinky