Přejít na hlavní obsah

K čemu je dobré pořádat hokejové mistrovství?

Podpora sportovních akcí není černobílá záležitost.

Posuzování přínosu velkých sportovních akcí není jednoduché.

 

Vyplatí se České republice pořádat Mistrovství světa v hokeji? Nejjednodušší odpověď je, jak komu a jak kdy. Mistrovství potěší fanoušky a sportovce, sponzorům dá příležitost se zviditelnit, firmy mohou vydělat na službách. Otázkou zůstává, jak dopadne pořadatel a stát.

Každá větší sportovní akce ovlivní, i když třeba málo, ekonomiku regionu nebo státu, a stejně tak ovlivní příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Rozsah těchto dopadů je ovlivněn velikostí akce (např. počtem diváků, sportovců, délkou trvání, potřebou investic) a kvalitou její organizace (rozpočet, množství soukromých zdrojů, plánování apod.).

Zisk nebo ztráta pro pořadatelský výbor není totéž, co příjem a výdaj z veřejných rozpočtů. Pořadatel může dosáhnout zisku, udržet vyrovnaný rozpočet nebo být ztrátový, to záleží na kvalitě přípravy a zabezpečení finančních zdrojů včetně dotací z veřejných rozpočtů. Historie, i v českém případě, nabízí příklady úspěšných sportovních akcí i akcí ztrátových.

Z pohledu veřejných rozpočtů představuje největší problém to, že ze ziskových akcí nemá stát přímý příjem a u ztrátových akcí je často, nad původně alokovaný rámec, vyžadována další státní pomoc. Pozitivní dopady sportovních akcí tak ovlivní veřejné rozpočty pouze nepřímo, prostřednictvím výnosů z přímých i nepřímých daní, případně snížením nezaměstnanosti a multiplikačním efektem z investic. Právě tyto dopady a jejich měření jsou velmi problematické. Podobně problematické je měření pozitivních externalit v podobě například vyššího počtu sportující populace a tedy potenciálně zdravější populace.

Mistrovství světa si nevyžádalo rozsáhlejší investice do výstavby a infrastruktury, dopady na makroekonomické ukazatele tedy nebudou velké. Rozhodně ovlivnilo příjmy z cestovního ruchu na lokální úrovni a jistě bylo akcí, která ve sportovním prostředí zviditelní Českou republiku.

Vyplatí se tedy České republice pořádat Mistrovství světa v hokeji? Jistě ano, pokud se obejde bez dotací z veřejných rozpočtů, spíše ano pokud Mistrovství nebude ztrátové a dotace nevyvolají potřebu dalšího zadlužení. Podpora sportovním akcí má mnohá pozitiva, nejde však o černobílou záležitost.

Autor působí na ekonomicko-správní fakultě.

 

Hlavní novinky