Přejít na hlavní obsah

Jak si pomoct od stresu? Hlaste se do programu lékařské fakulty

Pilotní projekt odborníků z Lékařské fakulty MU přinesl dvěma třetinám účastníků do života pozitivní změny.

Přes tři stovky studentů se na podzim zúčastnily pilotního projektu odborníků z lékařské fakulty, kteří jim chtějí prostřednictvím Facebooku pomoci s odbouráváním stresu. Program už řadě studentů pomohl, ukázal ale také, že přes 80 procent z nich má nějaké psychické trápení a většina má také potíže, které by se daly zařadit mezi příznaky chronického stresu.

„Pocity jako smutek, nervozita, úzkost nebo výkyvy nálady a nespokojenost sama se sebou je v životě obtěžují. Únava, poruchy spánku, bolesti hlavy nebo zažívací obtíže zase mohou být projevem chronického stresu. Z otevřených odpovědí ze závěrených dotazníků ale víme, že dvěma třetinám přinesl náš program do života pozitivní změny,“ přiblížil první dopady kurzu jeho iniciátor Miroslav Světlák.

Program spočívá v tom, že odborníci rozesílají přihlášeným lidem zprávy přes facebookový Messenger, v nichž jim ukazují různé meditační metody a pomáhají především v tom uvědomit si přítomnost a vnímat, co se děje tady a teď. Struktura kurzu vychází z osnov lékařských tréninků mindfulness-based stress reduction a mindfulness-based cognitive therapy.

„U významné skupiny účastníků došlo ke změně právě na úrovni uvědomění si přítomného okamžiku a získání vědomého odstupu od svých myšlenek a emocí. Prohloubila se u nich schopnost rozlišovat, co je skutečné trápení a co jsou jen zneklidňující myšlenky a emoce, které se objevují a zase mizí,“ přiblížil Světlák.

Odborníci nechtějí jen omezit příznaky stresu, ale celkově zlepšit u studentů vnímání sebe sama. Účastníků se ptali i na proměnné, jako je smysl života, pocit naděje v životě, sebesoucit či kvalita života. „Život bez trápení sice možný není, ale můžeme rozvíjet takové návyky mysli, které nám pomohou se s událostmi v životě vypořádat,“ podotkl Světlák.

Program podle něj přinesl i nečekané věci. „Přesáhl práh individuální intervence a stal se něčím, co účastníky propojilo. Lidi intervence v podobě zpráv v Messengeru sdíleli, povídali si o nich a víme, že někteří je přeposílali dál svým blízkým a kamarádům.“

Pokud byste si chtěli program vyzkoušet, budete mít příležitost zase od poloviny března, kdy začne další kurz. Už teď se do něj mohou zájemci hlásit. Elektronické přihlášky podávejte na webu ústavu psychologie a psychosomatiky.

Hlavní novinky