Přejít na hlavní obsah
Medici pomáhali i v rámci plošného testování populace.

Desetitisíce hodin odpracovali studenti Lékařské fakulty MU při epidemii

V pondělí jim skončila pracovní povinnost, spousta jich v pomoci ještě dobrovolně pokračuje tam, kde je to potřeba.

Odebírali vzorky od lidí s podezřením na nákazu koronavirem, pomáhali předávat informace, ale také působili v nemocnicích jako ošetřovatelé či sanitáři. Zapojili se do práce v laboratořích, do intenzivní i standardní péče o pacienty. Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity tak od vypuknutí epidemie v Česku odpracovali desetitisíce hodin dobrovolně a také v rámci pracovní povinnosti nařízené vládou. Řada jich v pomáhání navíc ještě ve volném čase pokračuje.

Do pomoci se zapojilo na 450 studentů lékařských a nelékařských studijních programů, 279 z nich plnilo pracovní povinnost. „Jen ve dvou brněnských fakultních nemocnicích studenti odpracovali bezmála 25 tisíc hodin a další tisíce hodin v dalších zdravotnických zařízeních,“ uvedl proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Petr Štourač.

Děkan fakulty Martin Repko ocenil práci studentů s tím, že zásadním přínosem byla jejich aktivita především v odběrových stanech, call centrech a na mnoha klinikách a odděleních ve fakultních nemocnicích v Brně i v nemocnicích v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji i v kraji Vysočina. „Chtěl bych poděkovat členům studentské komory akademického senátu naší fakulty a všem studentům za perfektní pomoc v této situaci,“ zdůraznil děkan.

Studentské koordinační centrum na Lékařské fakultě MU.

Studenti se nevěnovali jen pomoci v nastalé situaci, pracovní povinnost je totiž nezbavila povinnosti studovat. „Nebylo snadné kombinovat plné nasazení v mnohahodinových směnách, a přitom pokračovat ve svém studiu a v přípravě na zkoušky,“ připustila předsedkyně studentské komory Natálie Antalová. „Současně nám ale tato situace umožnila nahlédnout do přímé medicínské praxe. Za dva měsíce boje s epidemií jsme se o tom, jak se jednat s pacienty a co prožívají, když mají opravdu strach, dověděli skutečně mnoho,“ shrnula.

Studenti byli od začátku klíčoví při zajištění chodu odběrových stanů Fakultní nemocnice Brno.

Dobrovolníci se začali na Lékařské fakultě MU organizovat už druhý březnový týden, ještě před vyhlášením pracovní povinnosti. Tu pro studenty oborů všeobecného lékařství, všeobecných sester a oboru záchranář stanovila Vláda ČR v polovině března usnesením k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Následně jej pak 9. dubna rozšířila i o studenty zubního lékařství a dalších nelékařských profesí.

Řada studentů dobrovolně vypomáhala i v krajských nemocnicích, což ocenil radní Jihomoravského kraje Milan Vojta. „Jsme za tuto pomoc vděční, situaci jsme zvládli i díky studentům z Masarykovy univerzity,“ řekl s tím, že se také ukázalo, že o kvalitu budoucích lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví nemusí mít lidé obavy.

Do pomoci s řešením krize způsobené koronavirem se zapojila celá Masarykova univerzita. Aktivity se koncentrovaly zejména v dobrovolnickém centru zaštítěném iniciativou MUNI pomáhá, které koordinovalo pomoc více než 4600 dobrovolníků, převážně vysokoškoláků nejen z MUNI, ale i z dalších univerzit. Dobrovolníci dosud pomohli více než 2000 jednotlivcům a desítkám institucí. Ještě nyní zajištují nákupy seniorům, pomáhají s hlídáním dětí a doučováním nebo distribucí roušek.

Hlavní novinky