Přejít na hlavní obsah

Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte živý přenos diskuze

Jak české univerzity pomohly a mohou pomáhat společnosti je téma druhé ze série debat zástupců vysokých škol.

Studenti Lékařské fakluty MU pomáhali při jarním nouzovém stavu například při testování.

Jarní pandemie nemoci COVID-19 ukázala, že univerzity mají ve společnosti nezastupitelnou roli. Vysoké školy se rychle zorientovaly, kde je potřeba pomoct, a nabídly své kapacity. Jak se své úlohy zhostily a jak byly společensky zodpovědné, bude hodnotit diskuze zástupců univerzit, která se koná 17. září od 13 hodin v Praze. V živém videopřenosu ji budete moci sledovat na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz.

Druhý ze série kulatých stolů o společenské odpovědnosti se zaměří na aktuální situaci a bude se věnovat roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize. Diskutující se dotknou i toho, jak pandemie pomohla urychlit změny a postupy na školách nebo jak se dotkla procesu internacionalizace a vzdělávání na univerzitách.

„Většina lidí se domnívá, že pandemie nepřinesla nic dobrého. Když se však podíváme na její vývoj, ukázala, že v kritických chvílích se každá země může spoléhat jen sama na sebe a na své vlastní zdroje materiální, technologické a lidské. Ani univerzity nečekaly,“ podotýká rektor Českého vysokého učení technického v Praze a jeden z diskutujících Vojtěch Petráček. Připomíná například urychlený návrh funkčních modelů ochranných masek a štítů pro 3D tiskárny, výrobu dezinfekce, využití kapacit při testování na koronavirus nebo aktivaci dobrovolníků a další formy pomoci.

Management vysokých škol bude reprezentovat i rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která se také intenzivně zapojila do výzkumu souvisejícího s koronavirem a jeho rychlého přenosu do praxe, Vladimír Sedlařík. O své zkušenosti z doby krize se podělí prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze Michal Lošťák a děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá.

Vysoké školy se kromě výzkumu a technických otázek věnovaly i problematice výuky v době celoplošné karantény. Hledaly nejen řešení pro své vlastní studenty, ale pomáhaly také dalším stupňům škol. To je téma, které dlouhodobě řeší další z diskutujících Lucie Rohlíková, která se na Západočeské univerzitě v Plzni věnuje celoživotnímu a distančnímu vzdělávání.

Kulatý stůl se zaměří i na média, jejich fungování v době krize a prostor, který věnovala odborníkům a aktivitám vysokých škol. K tomuto tématu má co říct novinář Martin Rychlík, který aktuálně působí v redakci médií Univerzity Karlovy. Své zkušenosti v této oblasti a v otázkách koordinace technologických projektů přidá také Robin Čumpelík, ředitel Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Celou diskuzi bude moderovat mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.

Pražské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Akademie múzických umění, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáš Bati, Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni. Naváže na ni hned v pondělí 21. září diskuze na téma Co lidstvu hrozí s měnícím se klimatem, která se koná v Ostravě a bude se také přenášet online na webu universitas.cz 

Hlavní novinky