Přejít na hlavní obsah

Jak se nachystat na test studijních předpokladů a další zkoušky

Možná se vám zdá, že je zbytečné se teď zabývat přijímacím řízením, ale jak se říká: štěstí přeje připraveným.

Vaše přihlášky ke studiu už na MUNI dorazily a teď vás čeká v prvé řadě zdolat technické nástrahy při cestě za přijímačkami a zjistit, o čem je test studijních předpokladů (TSP), popřípadě na některých fakultách musíte skládat jiné či další zkoušky.

K technickým nezbytnostem přijímacího řízení a účasti na TSP, které se letos skládají online v termínu 24. dubna, patří povinnost do 25. března naskenovat do e-přihlášky osobní doklad.

Abyste si byli jisti, že tuto důležitou zkoušku v online podobě zvládnete, měli byste se 10. dubna zúčastnit zkoušky technické. Při ní si ověříte, že po stránce vybavení vše zvládnete.

„Průběh technické zkoušky bude stejný jako při samotném testu studijních předpokladů, tedy včetně úvodní prezence, instrukcí k vyplnění testu a průchodu samotným testem. Připravený cvičný test bude formálně shodný s TSP, nicméně bude zkrácený na pouhých deset položek. Uchazeči si vyzkouší také vstup do testovací aplikace z odkazu v e-přihlášce a osvojí si orientaci v jejím uživatelském rozhraní,“ uvedla vedoucí studijního odboru MU Martina Vlková. Čas technické zkoušky najdou uchazeči v e-přihlášce.

Online TSP je možné skládat odkudkoliv – z České republiky i ze zahraničí. Bude obsahovat dohromady 48 úloh a je třeba ho zvládnout za 100 minut. Úlohy budou rozdělené do pěti sekcí, na které budete odpovídat v pevně stanoveném pořadí. Pro každou sekci se čas měří zvlášť. Každá úloha v testu bude zobrazena pouze jedenkrát, po uložení odpovědi se zobrazí následující úloha a v testu nebude možné se vracet.

Další informace k online TSP najdete na speciálním webu. Vyzkoušet si můžete i testy z přechozích let.

TSP se skládá v rámci přijímacího řízení na všechny fakulty MU s výjimkou fakult lékařské, farmaceutické a sportovních studií. Na fakultě sociálních studií si uchazeč může vybrat mezi TSP a OSP (test obecných studijních předpokladů) od společnosti Scio. 

Oborové testy

Některé fakulty požadují kromě TSP ještě složení oborových testů, ústní či praktické zkoušky. Pokud je to tak i na té vaší, vyhlížejte další e-mail s informacemi o tom, jak a kdy se budou konat.

Například přírodovědecká fakulta odborné testy zrušila. U programů Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika je test z biologie se základy chemie nahrazený doložením prospěchu. Informace najdete na stránkách fakulty.

Na filozofické fakultě vyžadují některé studijní programy účast na oborové zkoušce. Ta může mít podobu online písemného testu, nebo online ústní zkoušky. Obojí bude probíhat v termínech od 19. do 25. dubna 2021. Informace najdete na webu fakulty

Na pedagogické fakultě se budou odborné přijímací zkoušky skládat jen pro bakalářské programy Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost, Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání a Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Podrobněji se s termíny a formou zkoušky seznámíte zde. 

Kde není TSP

Na fakultě sportovních studií se přijímací řízení se skládá z písemného testu a praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy. Fakulta počítá s jejich organizací v květnu. Podrobnosti naleznete na webu fakulty.

Lékařská fakulta shrnuje informace o přijímací zkoušce v dokumentu, kde naleznete veškeré informace nejen o termínech, ale i o bonifikacích či podmínkách pro prominutí zkoušky.

Na farmaceutické fakultě je místo TSP povinnou součástí přijímacího řízení absolvování zkoušky, která se skládá z biologie, chemie, fyzika a všeobecných studijních předpokladů. Přijímací zkoušky se budou konat on-line v červnu. Nejpozději měsíc před řádným termínem najdou uchazeči v e-přihlášce pozvánku s datem a časem konání zkoušky, včetně technických informací a organizačních pokynů. Více informací poskytuje fakulta na webu a v dokumentu o podmínkách přijímacího řízení.

Právnická, ekonomicko-správní fakulta ani fakulta informatiky odborné zkoušky nepožadují. Určitě ale stojí za to si na všech fakultách ověřit, zda nemáte možnost dostat se na ně i bez přijímaček.

Hlavní novinky