Přejít na hlavní obsah

Předmětová anketa slaví 20 let. Vyplnit ji můžete do půlky února

Masarykova univerzita se pyšní nástrojem, kterým už 20 let získává od studentů zpětnou vazbu k výuce. Předmětová anketa byla poprvé spuštěna již v roce 2002 a od té doby se postupně vyvíjela až do nynější podoby.

Anketa představuje unikátní jednotný nástroj pro celou univerzitu, který umožňuje studentům snadno hodnotit výuku i v situaci, kdy studují na více fakultách současně.

„Přestože se obsah i podoba ankety proměnily, podstatněji se posunul její kontext - předmětová anketa je na Masarykově univerzitě součástí promyšlené sady průzkumů, a to od uchazečských až po absolventské,“ uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Výhoda pro zapojené studenty
Čas, který studenti vyplnění ankety věnují, se jim v budoucnu jednoznačně zúročí: jednak pomáhají ke zkvalitnění výuky na univerzitě, jednak sami získávají možnost volit si tu nejlepší cestu studiem na základě dřívějších hodnocení.

Pokud totiž studenti v daném semestru dostatečně splní předmětovou anketu, otevírají si tím možnost vidět výsledky ankety. A právě ty jim mohou být užitečné před zápisem předmětů či seminářů do dalšího semestru anebo při orientaci, ke kterému lektoru či cvičícímu se raději zapsat.

„Anketa se stala pevnou součástí systému zajišťování kvality vzdělávání, který jsme povinni rozvíjet v souladu s udělenou institucionální akreditací. S výstupy předmětové ankety jsou tak povinni pracovat nejen učitelé, pro které je to nejpřirozenější zpětná vazba k jejich předmětu, ale tuto možnost mají i zástupci studentů v programových radách, kteří mohou výsledky předmětové ankety využít pro náměty na další zkvalitňování výuky,“ sdělil Michal Bulant.

Hodnocení podzimního semestru 2021 aktuálně stále probíhá. Studenti se do ankety reflektující podzimní výuku mohou zapojit až do začátku nového semestru, tedy do 14. února.

Nový design ankety a rostoucí návratnost
V roce 2016 se podařilo zvrátit trend klesající návratnosti a od té doby míra zapojení studentů do předmětové ankety každoročně roste. Do hodnocení podzimního semestru v roce 2020 se zapojilo 45 procent studentů, k loňskému jarnímu semestru poskytlo zpětnou vazbu 39 procent všech studujících na MU, což je u dobrovolné ankety velmi vysoký podíl (návratnost v jarních a podzimních semestrech se počítá zvlášť).

Daří se to i díky neustálé péči o anketu a její uživatelské prostředí. Zásadní proměnou prošel vzhled ankety v roce 2021 – v novém designu je mnohem přístupnější pro vyplňování na mobilních zařízeních.

Fakultní i „covidové“ otázky v předmětové anketě
Předmětová anketa má stabilní celouniverzitní jádro, v rámci jejího nastavení však lze jednoduše reagovat také na mimořádné události – naposledy to ukázala pandemie koronaviru. Od jarního semestru 2020 byla do ankety zařazena otázka reflektující kvalitu online/hybridní výuky na MU v době pandemie, která dopad pandemie na studium mapovala uplynulé tři semestry. Výsledky z této otázky ukazují, že na všech fakultách se poměrně úspěšně podařilo výuku do online režimu překlopit, a tedy že MU přechod na distanční vzdělávání zvládla velmi dobře.

Nad rámec jednotných celouniverzitních otázek mají také jednotlivé fakulty možnost zařadit si do ankety své vlastní otázky. Tyto fakultní moduly se zobrazují pouze pro předměty vyučované na konkrétní fakultě. Aktuálně tuto možnost využívá lékařská fakulta, právnická fakulta, fakulta sociálních studií, fakulta informatikyfakulta sportovních studií.

Možnost reakce vyučujících
Studenti mohou v rámci předmětové ankety také uvádět doplňující komentáře. Jejich komentáře se pro zachování anonymity zobrazují pouze vyučujícím a jejich nadřízeným, studenti následně uvidí reakce od vyučujících. Odpověď vyučujících na studentské komentáře zvyšuje chuť studentů se do ankety zapojit i v budoucnu, mají totiž zpětnou vazbu k tomu, zda se vyučující výsledky ankety zabýval a hodnocení si přečetl.

„Jako učitel na anketě oceňuji spíše konkrétní textové odpovědi než průměrné číselné hodnoty, které obvykle jen potvrzují můj pocit z proběhlé výuky - ať už ty pochvalné, nebo ty s náměty na další zlepšení,“ doplnil pohled pedagoga prorektor Bulant, který působí v Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU.

Provázanost se systémem hodnocení výuky na MU
Výsledky předmětové ankety vstupují i do dílčích hodnocení na univerzitě. Anketa je nástrojem, který je provázán s celým systémem hodnocení výuky na MU, výstupy z ankety jsou součástí každoročního hodnocení studijních programů, které probíhá minimálně jednou ročně ze strany programové rady.

Indikátory z předmětové ankety jsou také součásti nástroje EVAK (Evaluace akademických pracovníků na MU). Studenti si tak mohou být jisti, že jejich hlas, který v rámci ankety odevzdají, rozhodně nevyzní do prázdna.

Hlavní novinky